Odbory a ČSSD napadnou u Ústavního soudu nový zákoník práce

Praha – Zákoník práce vstoupil v platnost teprve počátkem letošního roku, odbory a poslanci ČSSD už ale chtějí usilovat o jeho změnu. A zamířit chtějí rovnou k Ústavnímu soudu. Vadí jim ustanovení, že zaměstnavatelé mohou nově dát zaměstnanci výpověď za porušení nemocenské. Podle nich toto ustanovení umožňuje, aby byl zaměstnanec za stejné pochybení trestán dvakrát, což považují za neoprávněné.

Odbory podstatnou část změn, které zavádí nový zákoník práce, kritizovaly již od počátku legislativního procesu. Jednou z nich je i možnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci, který hrubým způsobem poruší v průběhu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim. Podle odborů je tato možnost protiústavní, protože zaměstnanec je za porušení léčebného režimu trestán již odnětím náhrady mzdy, kterou mu zaměstnavatel vyplácí, a člověka nelze trestat dvakrát za totéž pochybení.

„Oslovil jsem sociální demokraty, ti jsou připraveni stížnost podat,“ informoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil. Stížnost by měla na Ústavní soud odejít v nejbližším možném termínu. Podle Zavadila je možné, že bude obsahovat i další body, podrobněji to však nerozvedl.

Podle Drábka zákoník v rozporu s ústavou není

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) postup opozice a odborů respektuje. „Já jako předkladatel té úpravy jsem přesvědčen, že je v souladu s ústavním pořádkem České republiky,“ uvedl Drábek. Konečné rozhodnutí je podle něj na Ústavním soudu.

Novela zákoníku práce vedle zavedení nového výpovědního důvodu mimo jiné změnila i pravidla ve vyplácení odstupného, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou či zdvojnásobila počet hodin, jež je možné vykonat na dohodu o provedení práce.

Změny v zákoníku práce měly posílit konkurenceschopnost českých firem. Zaměstnavatelé si novelu chválí. Mimo jiné uvítali i možnost dát pracovníkovi výpověď právě za porušení léčebného režimu.