Vyberte si: Tabákové akcie a klidný spánek, nebo technologie a výnosy

Praha - Akcie můžou být pomyslnou vstupenkou do investičního světa. Pravdou ale zůstává, že vybrat ten správný titul je obtížné. Chce to trochu cviku a hodně informací. Následující řádky by měly poskytnout alespoň základní orientaci a být zjednodušenou pomocí při rozhodování, do kterých titulů vložit peníze.

Zdroj: ISIFA/Getty Images Autor: Ralph Orlowski

Chcete dividendy? Kupte si bankovní, energetický nebo tabákový titul

Pro konzervativní investory budou takzvaně dividendové tituly nejspíš nejvhodnější. Dividenda – tedy část zisku společnosti z minulých let, který se rozhodne rozdělit akcionářům - jim zajišťuje pravidelný příjem. Ale pozor! Společnost se zároveň může kdykoliv rozhodnout, že dividendy vyplácet přestane. Když se ale tak stane, je to většinou v jejím zájmu, rozhodují o tom totiž akcionáři na valné hromadě.

Člověku, který nerad riskuje, budou dividendové akcie vyhovovat i protože dividendy většinou vyplácí velké a stabilní společnosti. Často dividendy vyplácejí taky proto, že dosahují vysokých zisků a nepotřebují intenzivně investovat. Takové akcie jsou pak zpravidla méně rizikové. Nejčastěji zisk mezi akcionáře rozdělují banky, energetické firmy a producenti tabáku. Typickým příkladem dividendových akcií v Česku jsou tabáková společnost Philip Morris, ČEZ nebo Komerční banka a Erste Group Bank.

Logo Burzy cenných papírů Praha
Logo Burzy cenných papírů Praha

Pokud vás zaujaly ohromné rozdíly mezi výší vyplácených dividend jednotlivými společnostmi, nezapomeňte se také podívat na kurz akcie a vypočítat si poměr mezi kurzem a výší dividendy – tedy dividendový výnos. Zcela přesné číslo dostanete, pokud zvolíte průměr ceny akcie za období, za které se dividenda vyplácela, pro představu ale postačí i zjednodušený výpočet.

Výplata dividendy s sebou ale taky nese propad ceny akcie. Po každé výplatě se kurz titulu propadne právě o sumu vyplacenou na dividendách. Je to zcela přirozené, protože by ceny akcií měly odrážet hospodaření společnosti. Pokud vás tady napadlo, že na propadu ceny akcie po vyplacení dividendy by se dalo vydělat, tak věřte, že tak jednoduché to není. Dividenda vám totiž připadne pouze, pokud akcii držíte v takzvaný rozhodný den. Pokud jí tedy budete držet 364 dní v roce a v rozhodný den ne, dividenda připadne někomu jinému. Za takových podmínek by taková spekulace nefungovala.

Dividendy by vás unudily? Kupte si podíl v technologické společnosti

Dividendy ze zisku naopak většinou nevyplácejí dynamické společnosti, pro které jsou investice do rozvoje zásadním zdrojem růstu. Jde tedy například o technologické společnosti. Na rozdíl od většiny dividendových titulů ale častěji přinášejí vyšší výnosy – ovšem opět za cenu vyššího rizika.

Výhody akcií

+ její držbou můžete ovlivňovat dění ve společnosti, a tedy i její výnosnost

+ může docházet k vyplácení dividend i zhodnocování

+ u veřejně obchodovaných titulů je poměrně snadné akcii odprodat na burze někomu jinému

Nevýhody akcií

- riziko ztráty ve formě propadající se ceny titulu

- možnost obtížného prodeje, pokud není společnost obchodovaná veřejně

- firma nemá povinnost dividendy vyplácet

- malá schopnost ovlivnit hospodaření a strategii firmy při držbě malého podílu


Nechte do investování promlouvat ekonomiku

Dalším možností, jak nahlížet na akcie je sledovat, jak reagují na stav ekonomiky. Tady jde o rozdělení na cyklické a defenzivní tituly. Těm cyklickým nahoru pomáhá hospodářský růst. Přinášejí také větší růstové možnosti, stejně jako vyšší rizika. Na ekonomický vývoj typicky reagují automobilky, strojírenské a stavební firmy, dopravci a výrobci elektroniky. Více peněz do těchto oborů totiž přitéká, když jsou lidé ochotní více utrácet.

Pokud pak začne ekonomika zpomalovat, roste nejistota, zvyšuje se nezaměstnanost a lidé šetří, bezpečnějšími akciemi jsou takzvané defenzivní tituly. Těch se propad ekonomiky nedotýká. Spotřebitelé totiž jejich služby využívají nezávisle na svých rozpočtech. Zpravidla jde o výrobce a prodejce potravin, farmaceutické firmy, letecký a obranný průmysl a producenty tabáku. Takové společnosti ale investorovi mohou vyhovovat i v době ekonomické expanze. Většina defenzivních titulů totiž vyplácí dividendy.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Může se tedy zdát, že investování je hračka. Když hospodářství roste, peníze nalijete do cyklických titulů, až nastoupí pokles, finance pošlete do defenzivních akcií. Tak jednoduché to ale není. Je totiž velmi složité poznat, v jaké fázi se ekonomika nachází. A mnohdy vám o tom nic nenapoví ani chování jednotlivých titulů – cyklické firmy mohou v důsledku mnoha faktorů utrpět ztráty i v růstových obdobích, naopak defenzivním titulům se může skvěle dařit i v období recese. Ideální je proto peníze dobře rozložit mezi oba typy titulů.

Spekulace? Jen pro ty nejotrlejší

Vedle takzvaně cyklických a dividendových akcií existují ještě tituly spekulativní. Investorům, kteří do nich vkládají kapitál, jde především o rychlé zhodnocení prostředků. Z nějakého důvodu – většinou na základě ne příliš exaktních dat – takoví investoři předpokládají, že se takovému titulu bude výrazně dařit. Vyšší možnosti výnosu ale v tomto případě znamenají značné riziko. V mnoha případech se jedná o nově založené společnosti, které před sebou mají rychlou růstovou a rozvojovou fázi, nebo zkrátka firmy se silným potenciálem – například ty biotechnologické nebo internetové. Pokud se ale rozhodnete spekulovat, měli byste přesně vědět, co děláte. V opačném případě výrazně zvyšujete možnost ohromných ztrát. Spekulace je zkrátka jen pro otrlé.