EU zpřísní rozpočtový dohled v eurozóně

Brusel - Ministři financí Evropské unie se dnes v Bruselu dohodli na zpřísnění rozpočtového dohledu v eurozóně. Státy by měly do Bruselu povinně předkládat návrhy svého rozpočtu do 15. října. O návrzích Evropské komise vzniklých v reakci na krizi se ale bude ještě vyjednávat s Evropským parlamentem.

Státy by na základě dvou nařízení měly povinně do Bruselu předkládat návrhy svého rozpočtu. Ministři v prohlášení podotkli, že obě nařízení se týkají posílení „ekonomického vládnutí“ v eurozóně, kterou nyní tvoří 17 zemí EU. Česko její součástí není, ale v přístupové smlouvě se zavázalo, že euro v budoucnu přijme.

Brusel může doporučit, jak rozpočet pozměnit

Státy by tak měly předkládat návrhy svých rozpočtů Evropské komisi a Radě EU do půlky října. Brusel by následně mohl doporučit, co je třeba pozměnit. Bude na státu, zda návrhy Bruselu přijme, či nikoli. Brusel ovšem může na členské státy vyvinout tlak, může například požádat o slyšení v tamním parlamentu. 

V případě zemí, s nimiž Evropská komise vede právní kroky kvůli překračování maximálně tříprocentního rozpočtového deficitu, a u států čerpajících od partnerů finanční pomoc, by měl být unijní monitoring ještě výraznější. Rada EU zastupující členské země nyní začne vyjednávat s Evropským parlamentem, jehož souhlas je k prosazení rovněž nezbytný. Cílem je dosáhnout dohody v prvním čtení, pokud možno ještě v první polovině tohoto roku.