Skoro každé druhé zemědělské firmě v ČR hrozí krach

Praha – Podnikání v oblasti zemědělství patří pořád k nejrizikovějšímu v České republice. Vyplývá to z analýzy agentury ČEKIA. Ta tvrdí, že ve srovnání s celkovou tuzemskou podnikatelskou základnou působí v zemědělství o třetinu méně „vynikajících“ firem a krachem je přitom ohrožena téměř každá druhá společnost podnikající v zemědělství.

„Vysoký podíl firem, kterým hrozí krach, a velmi nízký počet společností hodnocených v kategorii 'vynikající' svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti podnikání v sektoru zemědělství,“ komentovala výsledky studie analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že markantní vychýlení vzhledem k rozložení tuzemské podnikatelské základny jako celku je důsledkem dlouhodobého snižování podílu zemědělství na národním hospodářství.

Příčiny špatné situace zemědělských firem lze podle Štěpánové spatřovat zejména v sílících konkurenčních tlacích a dodatečných investicích nutných pro dodržení platných norem kladených na technologii chovatelských zařízení, zachování životního prostředí a dalších hygienických předpisů. Situaci zemědělců komplikuje také příliv levnějších zahraničních potravin, který získal na síle se vstupem Česka do EU v roce 2004.

Petra Štěpánová

„Nedostatečný odbyt na domácím trhu a nízké, popř. nestabilní výkupní ceny řeší někteří z prvovýrobců útlumem nebo úplným ukončením produkce nerentabilních komodit, případně úplným ukončením činnosti. Pokles objemu zemědělských komodit se týká především živočišné výroby, především chovu prasat a rovněž chovu skotu.“


Analýza agentury ČEKIA ukázala, že v zemědělství aktuálně podnikají převážně rizikové subjekty, u kterých je vyšší míra rizika nesplácení úvěrů a existuje zde vysoké nebezpečí prodlení při plnění závazků. V sektoru je vysoký podíl extrémně rizikových i vysoce rizikových subjektů, Naopak vynikajících společností v zemědělství působí jen 13,7 procenta, což je v relativním srovnání o 37 procent méně oproti tuzemské podnikatelské základně jako celku.

Video Rozhovor s Janem Velebou
video

Rozhovor s Janem Velebou