České spořitelně Řecko zisk nesnížilo, loni vydělala 13,6 miliardy

Praha - Česká spořitelna, která má na starosti největší počet klientů v zemi, loni meziročně zvýšila konsolidovaný čistý zisk o více než 13 procent na 13,64 miliardy korun. Rakouská skupina Erste Group Bank, do které Česká spořitelna patří, vykázala loni po zaúčtování jednorázových nákladů ztrátu 718,9 milionu eur (zhruba 17,9 miliardy korun). Předloni měla banka čistý zisk 879 milionů eur.

Spořitelna byla poslední z velké trojky českých bank, která zveřejnila své výsledky. „Triumvirátu“ loni klesl v souhrnu čistý zisk o 12 procent na 34,3 miliardy korun. Komerční bance v loňském roce klesl kvůli odpisu řeckých dluhopisů meziročně čistý zisk o 28,9 procenta na 9,5 miliardy korun. Československá obchodní banka loni vykázala čistý zisk 11,17 miliardy korun. To je v meziročním srovnání pokles o 17 procent, který byl způsoben také jednorázovým znehodnocením řeckých dluhopisů v držení banky. Česká spořitelna podle dřívějších informací žádné italské, španělské, irské, portugalské ani řecké státní dluhopisy nevlastní.

Milan Lávička, analytik, J&T Banka

„Pozitivní byla pro Českou spořitelnu absence dluhopisů rizikových zemí jižní Evropy a také v meziročním srovnání Česká spořitelna měla relativně vysoké rizikové náklady, které klesly o více než 40 procent.“


Kdybyby nebylo řeckých dluhopisů, velká bankovní trojka by mohla jásat

„Loňský rok by pro velkou trojku patřil k nejlepším v historii, pokud by nedošlo k odpisu řeckých státních dluhopisů. Právě odpis zhruba 8,5 miliardy korun z portfolií ČSOB a Komerční banky je hlavní příčinou meziročního poklesu čistého zisku tří největších bank v ČR,“ uvedl analytik společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka.

Video Výsledky České spořitelny
video

Výsledky České spořitelny

Například ČSOB v uplynulých letech částečně redukovala řecké dluhopisy prodejem. „V loňském roce jsme přistoupily ke snížení jejich účetní hodnoty. Úprava znamená, že jsme tuto hodnotu snížili o 69 procent,“ uvedl výkonný ředitel řízení aktiv a pasiv z ČSOB David Borges. To zhruba odpovídá tomu, co před týdnem schválil řecký parlament. Soukromí investoři, kteří mají v Řecku peníze, přijdou kvůli výměně dluhopisů a snížení úroků až o tři čtvrtiny hodnoty investice. Dluhy Řecka se tak seškrtají zhruba o 100 miliard eur.

Spořitelna jen na poplatcích vybrala přes 12 miliard

Hospodářské výsledky (neauditované, podle mezinárodních účetních standardů) České spořitelny byly ovlivněny zejména růstem čistých úrokových výnosů, poklesem tvorby opravných položek na úvěry a pohledávky a pokračujícím poklesem nákladů. Negativní vliv na výsledek mělo zhoršení čistého zisku z obchodních operací a výnosů z finančních aktiv. Provozní zisk banky meziročně klesl o čtyři procenta na 25,64 miliardy korun.

Čistý úrokový výnos se spořitelně v meziročním srovnání zvýšil o necelá tři procenta na 31,24 miliardy korun. Čisté příjmy banky z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 1,8 procenta na 12,38 miliardy korun. Rostly především příjmy z poplatků a provizí z platebních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací bance klesl meziročně o 85 procent na 448 milionů korun. Snížily se především výnosy z devizových obchodů a z operací s cennými papíry. Všeobecné provozní náklady klesly o 1,4 procenta na 18,42 miliardy korun.

Rakouská Erste Bank loni vykázala ztrátu 719 milionů eur

Vlastník České spořitelny, rakouská Erste Group, loni vykázala po zaúčtování jednorázových nákladů ztrátu 718,9 milionu eur. Skupina před ztrátou varovala již v první polovině loňského října, kdy oznámila mimořádná opatření spočívající v odpisech firemní hodnoty v Maďarsku a Rumunsku a vytvoření dodatečných rezervních a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v Maďarsku. Bez opatření by měla zisk mezi 850 a 950 miliony eur. V samotném čtvrtém čtvrtletí banka vykázala zisk přes 254 milionů eur.

Erste měla podle výpočtů Evropského orgánu pro bankovnictví ke konci loňského roku ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 ve výši 8,9 procenta. Nová bankovní pravidla přitom budou od poloviny roku vyžadovat devět a více procent. „Schodek kapitálu, který je třeba vyrovnat do konce června, se tak snížil ze 743 mil. eur na 166 mil. eur,“ uvedla banka.