Prezident Klaus vetoval zákon o podporovaných zdrojích energie

Praha - Prezident Václav Klaus dnes vetoval zákon o podporovaných zdrojích energie. Podle něj zákon přináší jednak náklady pro veřejné rozpočty v době, kdy je třeba šetřit, jednak neodhadnutelné zvýšení cen energií. Zahrnutí biometanu mezi podporované zdroje pak může podle Klause v Česku vážně zhoršit životní prostředí. Norma se nyní vrátí do Poslanecké sněmovny.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Tomáš Krist

Vetovaný zákon v jednom předpisu soustředil podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

„Zákon dále rozšiřuje okruh podporovaných zdrojů energie, a to v situaci, kdy již dnes podpora takových vybraných zdrojů dosahuje neúnosně vysokého stupně a je navíc zcela kontraproduktivní,“ uvedl Klaus. Zahrnutí biometanu mezi podporované zdroje podle prezidenta nejspíš povede k masivnímu dovozu odpadů z celé Evropy, „aby u nás mohly zahnívat a vytvářet tím biometan“.

Zákon je špatně zpracovaný

Zákon je podle Klause nekvalitně zpracovaný, protože řada pravidel by se musela doplnit až v navazující legislativě. „V zákoně chybí i tak zásadní věc, jako je přesné vymezení okruhu osob, které budou mít na podporu nárok. Pokud by to vše bylo doplněno až podzákonnými právními předpisy, dostaly by se takové předpisy do rozporu s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod, protože prostřednictvím nařízení a vyhlášek lze na základě zákona stanovit jen technické detaily jeho provádění, nikoli vlastní práva a povinnosti občanů,“ napsal prezident v odůvodnění.

Klaus připomněl fotovoltaiku

Prezident v této souvislosti také poukázal na neuváženou podporu výroby elektřiny ze solárních zdrojů, která zdražila energii, zatížila daňové poplatníky, způsobila zabrání ohromných ploch zemědělské půdy a nastolila neřešitelný problém, co udělat s vysloužilými slunečními kolektory. „Máme nyní možnost podobnou chybu neudělat a před dalším skokem do neznáma se zastavit a znovu jej zvážit. Rád bych umožnil Poslanecké sněmovně, aby takovou příležitost ještě dostala,“ podotkl. V případě, že poslanci budou chtít přehlasovat prezidentovo veto, budou k tomu potřebovat 101 hlasů.

Kromě podpory výroby biometanu zákon o podporovaných zdrojích energie ponechal povinnost vykoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů i u těch provozovatelů, u kterých ze zákona koncem roku skončí příslušné smlouvy. Upravuje také způsob nakládání se solárními panely na konci jejich životnosti a počítá se srážkovou daní pro solární elektrárny. U té nyní Ústavní soud posuzuje, zda nepředstavuje retroaktivní snížení příjmů investorů. Daň byla zavedena, aby částečně kompenzovala zdražení elektřiny kvůli solárním zdrojům.

Nová norma má podle vlády pomoci České republice dosáhnout cíle, ke kterému se zavázala v rámci EU – zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny na 13,5 procenta do roku 2020.