Nečas volá po liberalizaci evropského trhu se službami

Praha - Trh se službami v Evropské unii by se měl liberalizovat, uvedl dnes na konferenci Hospodářské zájmy České republiky v Evropské unii premiér Petr Nečas. Služby tvoří víc než 70 procent hrubého domácího produktu celé unie. Administrativní úlevy by podle Nečase pomohly zejména českým podnikatelům v příhraničí.

Nečas zdůraznil, že další fáze evropské integrace se nemůže uskutečnit bez dokončení volného trhu v EU a jeho dokončení je pravým testem evropanství. Prosazování skutečně jednotného volného trhu s volným pohybem pracovních sil, kapitálu, zboží i služeb, je přitom podle premiéra základem evropské integrace a unie. Reformou podle něj bude muset projít zemědělská politika EU.

Petr Nečas

Eura„Další fáze integrace nemohou být bez dokončeného volného trhu. EU může fungovat bez monetární unie na celém území, ale bez dokončeného jednotného trhu fungovat nemůže. Tlak na dokončení a samotné dokončení jednotného trhu je pravý test evropanství.“


Dokončení volného vnitřního trhu zatím v nedohlednu

Premiér dodal, že dokončení volného vnitřního trhu EU je zatím v nedohlednu, přičemž měl být podle plánů hotov již na počátku 90. let. „Dobré by bylo, kdyby se podařilo současné návrhy k liberalizaci trhu, především směrnici o službách, schválit ještě v tomto funkčním období komise a Evropského parlamentu, tedy do roku 2014,“ vysvětlil. Směrnice o službách byla definitivně schválena Radou Evropské unie v prosinci 2006.

Podle Nečase je v případě zemědělské politiky v rámci EU neudržitelné, aby do sektoru o objemu pěti procent HDP EU, putovalo 40 procent všech peněz z evropského rozpočtu. „Podíl 40 procent není ekonomicky zdravý a ukazuje to, že něco není v pořádku. Zemědělská politika bude muset projít reformou,“ uvedl premiér. Tímto přístupem podle Nečase EU opomíjí snahu o zvýšení konkurenceschopnosti, jež spočívá v důrazu na vzdělání a inovace.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák přístup vlády k podpoře českých podniků kritizoval. Podle něj má ČR v Bruselu málo expertů: „Je jich tam tucet a jejich počet nás znevýhodňuje,“ uvedl. Dále vyčetl politické reprezentaci, že nedostatečně v Bruselu lobbuje za české zájmy a je nejednotná. „Pokud chceme dosáhnout úspěchu, musíme také vystupovat jednotně a být dlouhodobě čitelní vůči partnerům.“