ČTÚ nabídne kmitočty za vyvolávací cenu 9,2 miliard

Praha - Už příští rok by se měla v Česku objevit konkurence velkých operátorů. Český telekomunikační úřad dnes vyhlásil podmínky, za kterých v červnu rozjede aukci frekvencí uvolněných po digitalizaci televizního vysílání. O ty se poperou současní operátoři, ale prostor je i pro dalšího velkého hráče. Vyvolávací cena kmitočtů pro rychlé mobilní sítě činí dohromady 9,2 miliardy korun.

Víc než devět miliard korun by mohl stát dostat za frekvence uvolněné digitalizací televizního vysílání. Televizi by měl v éteru nahradit rychlý internet. Kromě frekvencí pro rychlá data ale zůstane místo i pro jednoho klasického operátora, který bude muset pokrýt minimálně pětinu území. Se zbytkem mu mají pomoci T-Mobile, Vodafone nebo O2.  

Pokus o čtvrtého operátora už tu ale jednou byl. Ufon nabízel zpočátku jen internet a vysílačky, pak přišlo i volání. Po pěti letech fungování se ale potácí na hraně bankrotu. Ufonova síť přitom pořád funguje. Firma ale narozdíl od možného nováčka na trhu neměla k dispozici technologii jako ostatní operátoři. Noví zákazníci si tak k SIM kartě museli koupit i speciální telefony.

„Hlavním cílem této aukce je v relativně krátké době zajistit občanům a podnikatelům špičkové služby mobilního broadbandu takzvané čtvrté generace. Navrhované podmínky jsou nastaveny tak, aby v případě reálného zájmu umožnily vstup dalšího mobilního operátora,“ uvedl předseda ČTÚ Pavel Dvořák. Dvořák uvedl, že hlavním cílem aukce není maximální okamžitý výnos.

V pásmu 800 MHz chce úřad dražit celkem šest bloků frekvencí, v pásmu 1 800 MHz 11 bloků a v pásmu 2 600 MHz 23 bloků. V pásmu 1 800 MHz úřad vymezil jeden blok dvakrát 15 MHz pro případného nového operátora. Vyvolávací ceny ČTÚ stanovil s ohledem na velikost tuzemského trhu, předpokládané výnosy na obyvatele, náklady na výstavbu sítě i zkušenosti z ostatních evropských zemí. „Ceny byly zároveň stanoveny tak, aby nepředstavovaly překážku pro vstup zájemců do výběrového řízení,“ dodal Dvořák. 

Kmitočty se přidělí až do roku 2028

Výběrové řízení bude vypsáno 22. června, zájemci se budou moci hlásit do 10. srpna, respektive 49 dní od vyhlášení. Součástí přihlášky bude složení 80milionové záruky. Samotná elektronická aukce by se měla uskutečnit na konci listopadu a přidělení kmitočtů na konci prosince. Kmitočty úřad udělí s platností do března 2028.

Výherce musí do pěti let pokrýt celé území ČR

Zájemce o frekvence v pásmu 800 MHz se musí zavázat, že začne s pokrýváním řídce osídlených okresů. Za každý řídce osídlený okres pokrytý z 95 procent rychlostí nejméně 2 Mbit/s bude moci pokrýt jeden lukrativnější region. Do 30 měsíců od přidělení frekvencí musí pak operátor pokrýt 95 procent řídce osídlených okresů, do pěti let pak musí pokrývat všechny okresy z obou skupin. V pásmu 1 800 MHz musí pokrýt polovinu populace do šesti let a v pásmu 2 600 MHz do pěti let 30 procent populace.  

Aukce si slibuje čtvrtého operátora

Dalším z cílů aukce je, vedle zavedení nových služeb a rozšíření pokrytí rychlým internetem, umožnit vstup nového operátora, který by zvýšil konkurenci na trhu. Potenciální zájemce by mohl v rámci aukce získat rozsah kmitočtů srovnatelný se třemi nynějšími operátory. Nový hráč bude moci využít takzvaný národní roaming, kdy jej současní operátoři, pokud rovněž získají nové frekvence, budou muset na omezenou dobu pustit do svých sítí GSM v pásmech 900 a 1 800 MHz, případně i do sítí UMTS (3G). Tím se má vyrovnat počáteční rozdíl v pokrytí mezi nynějšími operátory a novým poskytovatelem.  

Jednou z dalších podmínek pro všechny držitele nových frekvencí je závazek velkoobchodní nabídky, který umožní podnikání virtuálních operátorů bez vlastní sítě. Povinná velkoobchodní nabídka se nebude vztahovat na sítě GSM, ale jen na sítě na nových kmitočtech. Část výnosu z aukce ve výši 1,5 miliardy korun chce úřad použít na rozvoj vysokorychlostního internetu v rámci strategie Digitální Česko. Vedle výnosu z aukce ČTÚ počítá s dalšími příjmy z poplatků za využití kmitočtů ve výši postupně až 180 - 250 milionů korun ročně. Podmínky výběrového řízení úřad zveřejní v úterý na svých stránkách.