Faktoring slibuje podnikatelům méně starostí a žádné doby splatnosti

Praha - Podnikatelé sází na alternativní způsoby bankovního financování, jedním z nich je i faktoring. Základním kamenem této finanční služby je odkup krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. Podnikatel postupuje společnosti své pohledávky z obchodního vztahu, která mu za ně poskytne zálohy v dojednané výši (cca 60 až 90 % z nominální hodnoty pohledávky). Faktoringová společnost se tak stává novým a výhradním majitelem pohledávky včetně jejího příslušenství. Podnikatel tak dostane část peněz ihned a nemusí se starat o několikaměsíční doby splatnosti.

O finanční službu je zájem. Jen za minulý rok dosáhl objem odkoupených pohledávek 128 mld. korun, což je o 14,5 procent víc než předloni. Faktoring představuje pro podnikatele jistotu v době chatrné ekonomiky. Oslabené hospodářství totiž může způsobit prodloužení splatnosti finančních závazků nebo dokonce jejich nedodržení. O procesy spojené s vymáháním dluhů se ale klient starat nemusí.

„Pro faktoring jsme se rozhodli z důvodu, že jsme oslovili větší zákazníky typu obchodních řetězců. Velký zákazník chce obvykle větší splatnost a abyste stihli vyrobit zboží a zaplatit za něj, tak se dostáváte do disproporce a ta se dá řešit pomocí faktoringu,“ říká Dušan Šeps, jednatel společnosti Pravé hořické trubičky.

Obrat faktoringových společností
Obrat faktoringových společností

Pro koho se faktoring moc nehodí

„Faktoring není vhodný např. pro stavebnictví, je to způsobeno tím, že struktura pohledávek u těch stavebních činností může být složitá a komplikovaná technickými zárukami. Na druhou stranu lze říct, že těžko lze najít obor, kde by ten faktoring použít jinak nešel,“ tvrdí Tomáš Morávek, ředitel ČSOB Factoring.

Co finanční výpomoc stojí

Faktoringový poplatek

  • Do faktoringového poplatku vstupují náklady na administrativní zpracování faktur, evidenci, inkasní činnost a posouzení bonity. Ovlivňuje jej také plánovaný objem dodávek.

Úrok

  • Počítá se za dny mezi převedením zálohy a úhradou faktury odběratelem. Úroková sazba odpovídá sazbě, kterou používají komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů na financování pohledávek do lhůty splatnosti.

Faktoring stále meziročně poměrně razantně roste, dá se to dokumentovat na mezinárodním porovnání. Hlavním je objem postoupených pohledávek. Ten bývá stanovován k HDP. Zatímco v ČR tento ukazatel osciluje kolem 3 procent, ve vyspělých ekonomikách se pohybuje mezi 8 až 12 procenty.

Video Ekonomika +
video

Ekonomika +