Vláda schválila zmrazení části výdajů

Praha - Vláda ČR dnes schválila návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012. Ministerstvo školství bude nakonec místo původně zvažovaných 4,5 miliardy letos vázat jen 2,5 miliardy korun. Ministr školství Josef Dobeš i tak se škrty nesouhlasí a dnes oznámil záměr rezignovat na svou funkci. Na obecné nutnosti zmrazení výdajů se již dříve shodla porada ekonomických ministrů a souhlasila i vláda.

Kapitoly státního rozpočtu s výdaji do jedné miliardy korun mají mít podle návrhu ministerstva financí plošně vázáno 1,5 procenta výdajů, ostatní kapitoly rozpočtu pak 3,95 procenta výdajů. Dále by měly být zmraženy výdaje na dotace na obnovitelné zdroje a sníženy platy ve Státním fondu dopravní infrastruktury a Státním zemědělském intervenčním fondu.  

„K úsporám jsme přistupovali částečně selektivně, částečně plošně. Výrazným způsobem byla zvýhodněna kapitola ministerstva školství, jako prvořadá vládní priorita věda, vzdělání, výzkum. Žádný jiný ministr se takového zvýhodnění nedočkal,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

MF: Ekonomika se vyvíjí hůř, než jsme čekali

Ministerstvo financí letos na základě posledních odhadů makroekonomických ukazatelů očekává nepříznivý vývoj státního rozpočtu. Bez úsporných opatření by deficit rozpočtu mohl dosáhnout až 128,6 miliardy korun. Schválený rozpočet pro letošek ale počítá se schodkem 105 miliard. Rozpočet byl totiž navržen v době, kdy ministerstvo očekávalo příznivější vývoj.

Podle nejnovější lednové predikce očekává Kalouskův úřad růst ekonomiky o 0,2 procenta. Ministerstvo na základě těchto odhadů počítá s propadem daňových příjmů ve srovnání se schváleným návrhem o 14,2 miliardy korun a s propadem příjmů na sociálním pojištění o 9,4 miliardy korun. 

Video Tisková konference po jednání vlády
video

Tisková konference po jednání vlády

Tisková konference po jednání vlády

210312

Jednání vlády

Vázané výdaje nebudou moci jednotlivá ministerstva a státní organizace využít bez souhlasu vlády. Ke zmražení výdajů přistoupila nynější vláda už v létě 2010. Tehdy měla ministerstva vládou zavázány výdaje za 10,2 miliardy korun, o další zhruba 1,8 miliardy korun zeštíhlila kapitola Státní dluh a Všeobecná pokladní správa.  

V roce 2013 bude nutno kvůli dodržení schválených schodků rozpočtu ušetřit 42,4 miliardy korun a v roce 2014 již 84,4 miliardy korun. Ministerstvo financí toho chce dosáhnout například zvyšováním daní, omezením růstu důchodů a rušením některých úřadů. Pro rok 2013 počítá ministerstvo se schodkem rozpočtu 100 miliard korun a v roce 2014 s deficitem 70 miliard korun.

Vláda schválila návrh zákona, který upravuje služby spojené s bydlením

Vláda dnes schválila návrh zákona, který upravuje služby spojené s bydlením, jako reakci na nový občanský zákoník. Jedná se o legislativní úpravu, která by měla zajistit větší smluvní volnost mezi oběma smluvními stranami. Nově se mají změnit například podmínky pro úhradu vodného a stočného, odvozu odpadu nebo užívání výtahů.  

Návrh upravuje postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Základem je přitom podle ministerstva pro místní rozvoj dohoda mezi poskytovatelem a nájemcem nebo rozhodnutí družstva, případně společenství vlastníků jednotek. Pokud se nájemník s vlastníkem bytu nedohodne nebo družstvo či společenství vlastníků nerozhodne, rozpočítají se ceny služeb podle zákonem stanovených kritérií. U nájemního bydlení, včetně družstevního, bude umožněna dohoda o paušální platbě. Pro rozúčtování nákladů na ústřední vytápění a centralizované poskytování teplé vody nebo otopné vody k ohřevu vody bude použit zvláštní předpis.