Sněmovna: Pošta ztratí monopol a ubude práce podnikatelům

Praha – Sněmovna při dnešním jednání schválila řadu novinek. Česká pošta pravděpodobně přijde o svůj poslední monopol na doručování zásilek, byl novelizován i živnostenský zákon, který by měl ulehčit podnikatelům. Schválena byla i novelizace zákona o investičních pobídkách, dluhopisech a o ochraně spotřebitele. Řeč byla věnována i fungování komory daňových poradců.

Česká pošta nejspíš přijde o monopol

Česká pošta s největší pravděpodobností od příštího roku ztratí poslední monopol na doručování zásilek do 50 gramů nebo s cenou do 18 korun, tedy zejména pohlednic a obyčejných zásilek. Zrušení monopolu vyplývá z převzetí příslušné evropské poštovní směrnice, poštovního balíčku EU.

Hana Hankiewiczová z Českého telekomunikačního úřadu

„Jak předpokládá směrnice, tak konkurence obecně pro zákazníky znamená přínos jak ve zvýšení kvality poskytovaných služeb, tak ve snížení cen. Nelze však posoudit, v jakém časovém horizontu k nějakému výraznému zlepšení dojde.“


Schválena byla i tzv. univerzální služba, tedy poskytování základních poštovních služeb na celém území za přiměřenou cenu. Vládní předloha počítá s tím, že univerzální službu by v prvních pěti letech po liberalizaci měla poskytovat Česká pošta, ale na případnou ztrátu by se měly v kompenzačním fondu skládat všechny subjekty podle svého podílu na trhu. Poslanci dnes odmítli návrhy, aby ztrátu mohl hradit stát ze státního rozpočtu.

Svaz spedice a logistiky ČR minulý týden varoval, že pokud parlament vládní návrh schválí, lze ze strany členů svazu i dalších firem očekávat ústavní stížnost, stížnost k Evropské komisi i arbitráže proti státu. Členy svazu jsou například firmy DHL a ČD Cargo.

Video Rozhovor s Karlem Havlíčkem
video

Rozhovor s Karlem Havlíčkem

Rozhovor s Karlem Havlíčkem

210312

Telefonát Hany Hankiewiczové

Novela živnostenského zákona uleví podnikatelům

  • Sněmovna schválila novelu živnostenského zákona, která má za cíl zejména ulevit podnikatelům od administrativy. Podnikatelé už nebudou muset každou svoji provozovnu opatřovat speciálním identifikačním číslem. Změny v novele mohou podle vlády ušetřit podnikatelům celkem čtvrt miliardy korun. Předlohu nyní posoudí Senát.
  • Podnikatelé také budou mít méně práce při stěhování. Pokud mají místo podnikání na stejné adrese jako bydliště a hodlají to tak zachovat i po přestěhování, stačí jim tento fakt dopředu ohlásit živnostenskému úřadu a už se při stěhování nikdy nemusejí zajímat o nahlašování změny adresy místa podnikání.
  • Rozšíření služeb centrálních registračních míst. Novela podnikatelům umožní, aby mohli prostřednictvím centrálního registračního místa, neboli živnostenského úřadu, oznámit správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně i změnu údajů, kterou již neoznamují přímo živnostenskému úřadu. Služby centrálního registračního místa mají živnostníkům ušetřit podle vlády až 171 milionů korun.

Projekty strategických investorů dostanou přímé dotace

Cílem novely je přilákat do ČR podniky zaměřené na náročné technologie nebo služby, jako jsou například vývojové laboratoře velkých firem. Změna systému investičních pobídek souvisí se schválenou strategií na zvýšení konkurenceschopnosti ČR.  Vládní návrh stanoví některé obory, na které se zákon o pobídkách nevztahuje. Jde například o cestovní ruch, dopravní nebo realitní služby a telekomunikační služby.

Pravidla pro vydání komunálních dluhopisů budou přísnější

Zpřísnění pravidel pro komunální dluhopisy reaguje podle vlády na vzrůstající zadluženost veřejných rozpočtů a potřebu zajistit udržitelnost veřejných financí. Splatnost komunálních dluhopisů bude smět být nejvýše 15 let.

Kraje, obce a města budou moci použít peníze získané z dluhopisů pouze na zákonem vymezené účely. Půjde o spolufinancování projektů hrazených z fondů EU, odstraňování škod po živelních katastrofách a zejména na účely v působnosti obce nebo kraje, například bydlení, dopravu nebo školství. Peníze získané z dluhopisů bude muset emitent účtovat na zvláštním účtu tak, aby mohl kdykoli doložit, co s nimi udělal.

ČSSD se zasadila o ochranu spotřebitele

Z občanského zákoníku má zmizet ustanovení, podle kterého lidé nemohou rychle a bez sankcí odstoupit od spotřebitelské smlouvy podepsané u sebe doma. Na návrh ústavně-právního výboru to nebude platit pro smlouvy o dílo. Pokud by se novela vztahovala také na smlouvy o dílo, týkala by se například případů, kdy si lidé domů pozvou opraváře. V případě, že by následně mohli od smlouvy odstoupit, bylo by to podle názoru výboru vůči dodavatelům nespravedlivé. Kodex má ale platit až od roku 2014.

Komora daňových poradců bude fungovat jinak

Novela ruší podmínku nadpoloviční účasti všech členů komory na její valné hromadě, pokud by měla přijímat platná rozhodnutí. Sněmovna v předloze stanovila, že jeden člen komory bude moci na její valné hromadě zastupovat nejvýše pět kolegů. Potřeba novely byla zdůvodněna neschopností komory kvůli neúčasti jejích členů na usneseních. Komora má nyní přes 4 000 členů, zatímco v době vzniku dvě desítky let nezměněného zákona jich byly stovky. I nyní na valné hromady komory fyzicky dochází několik set členů, většina se nechává zastupovat na základě plné moci.