Další vadné potraviny, tentokrát zkažená tlačenka

Praha - Veterinární inspektoři v uplynulém týdnu odhalili ve čtyřech krajích České republiky přestupky proti předpisům u masných a mléčných výrobků. Jednalo se například o špatně značený údajně bezlepkový párek, listerie v tlačence nebo špatné značení původu masných výrobků. S výrobci bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Ve světlé tlačence v provozovně v Činěvsi ve středních Čechách veterináři našli nadlimitní obsah nebezpečných bakterií typu listerie. Na trh proto nepropustili83 kilogramůtohoto výrobku a výrobci nařídili dokonale vydezinfikovat a vyčistit provoz.

Kontrola v Jihomoravském kraji odhalila na trhu masný výrobek s názvem „Mazánkův párek“ od brněnského uzenáře, na jehož obalu bylo označení „vhodný pro bezlepkovou dietu a zvláštní výživu“. Výrobce však podle mluvčího Státní veterinární správy Josefa Dubna nebyl schopen dokázat své tvrzení předložením výsledků rozborů produktu, což bylo v rozporu s předpisy.

V mlékárně v Čeladné v Moravskoslezském kraji zjistili kontroloři nedodržení hygienických podmínek. Firmě, se kterou bylo zahájeno správní řízení, byla nařízena sanitace, prověření funkčnosti sanitačního řádu a proškolení zaměstnanců.

V prodejně masokombinátu Jičín v Libereckém kraji chyběl u některých výrobků doklad o jejich původu. „Šlo o tepelně opracované i tepelně neopracované masné výrobky od různých dodavatelů,“ upřesnil Duben s tím, že zboží bylo pozastaveno do doby, než budou předloženy chybějící doklady.