ČR vyhrála spor s Evropskou komisí o přebytečné zemědělské zásoby

Lucemburk/Brusel - Česká republika dnes u Soudního dvora EU v Lucemburku vyhrála dlouholetý spor s Evropskou komisí o 12,2 milionu eur (zhruba 304 milionů korun). Případ se týkal přebytečných zásob, které si firmy v ČR před vstupem do EU v roce 2004 u některých zemědělských produktů udělaly. Kvůli tomu pak komise nařídila, že ČR za to musí do rozpočtu zaplatit zmiňovanou sumu.

„Je to významný úspěch, který po téměř pěti letech soudního sporu korunuje dlouholeté úsilí ministerstva zemědělství a ministerstva zahraničních věcí a který potvrzuje, že ČR byla ze strany Evropské komise neprávem uložena sankce,“ zdůraznil ministr zemědělství Petr Bendl. „Od začátku jsme byli přesvědčeni, že ČR v době svého přistoupení k EU neporušila pravidla, a proto se rozhodla s Evropskou komisí soudit. Budeme požadovat, aby peníze, které ministerstvo zemědělství zaplatilo, byly ze strany Evropské komise vráceny a využity v rámci resortu,“ dodal.

Stejný problém jako Česko měly i některé další nové země unie - konkrétně Polsko, u něhož šlo o zhruba 12,4 milionu eur, Slovensko (3,6 milionu eur) a Litvu (3,2 milionu eur). I u nich Soudní dvůr EU dnes rozhodnutí komise o nutnosti zaplacení zmiňovaných částek zrušil.

Jiří Havel, agrární analytik

„Nové členské země nijak nesyslily potraviny s cílem vrhnout je na společný evropský trh, tzn. k žádnému dramatickému poklesu cen čehokoli po vstupu do unie nedošlo.“


Komise těmto zemím nařídila zaplatit do unijního rozpočtu zmiňované částky v souvislosti s pravidlem, že přebytečné zásoby, ať už veřejné nebo soukromé, by měly být odstraněny na náklady nových zemí. Cílem opatření je chránit vnitřní trh v EU před narušeními, která předzásobení před vstupem může způsobit. Konkrétně šlo třeba o mandarinky, ananas ndebo rýži či džusy.

Video Ekonomika ČT24: Rozhovor s Martinem Hlaváčkem
video

Ekonomika ČT24: Rozhovor s Martinem Hlaváčkem

Ekonomika ČT24: Rozhovor s Martinem Hlaváčkem

29032012 Ekonomika 2100

Zemědělské zásoby

Metodika EK byla nejasná

Více než polovinu pokuty zaplatilo Česko za údajně nadlimitní zásoby drůbežího masa. Jenže kvůli nejasné metodice Evropské komise dodnes ani ministerstvo zemědělství neví, jaké limity vlastně Česko mělo údajně před 8 lety překročit. Česko přitom nebylo jedinou z nových členských zemí, které se proti pokutě vzbouřily.

Přebytečné zásoby by měly být staženy z trhu - buď vyvezením, nebo zničením. Podle soudu komise může rozhodnout, zda stažení provedou země, nebo EU, přičemž její náklady by pak uhradily členské státy. V tomto daném případě ale nepředstavují ony komisí nařízené částky náklady na pokrytí nákladů na odstranění přebytečných zásob, neboť odstraněny nakonec nebyly, nýbrž jen povinnost zaplatit tyto sumy ve prospěch EU.

Nákupní košík
Zdroj: ISIFA/EPA
Autor: Julian Stratenschulte

Česká republika vede s Evropskou komisí u Soudního dvora EU řadu sporů. V drtivé většině jde ale o kauzy, kdy EK žaluje ČR kvůli porušování unijního práva, respektive nesladění české legislativy s právem unie. Rozsudky většinou dopadnou tak, že unijní soud ČR odsoudí za to, že do své legislativy nepřevedla unijní normy včas, a vyzve zemi k nápravě. ČR pak platí pouze náklady soudního řízení, které činí maximálně několik tisíc eur.