Asmussen: Eurozóna by měla uvažovat o fondu na pomoc bankám

Kodaň - Eurozóna by měla v rámci Evropské unie iniciovat debatu o založení fondu na pomoc bankám, které se dostanou do potíží. Myslí si to člen výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Jörg Asmussen, podle něhož by to byl jeden ze způsobů, jak v eurozóně posílit finanční stabilitu. Cílem je předejít situaci, kdy se potíže bank v jedné zemi přenesou na bankovní systém eurozóny.

Asmussenovy komentáře byly míněny v teoretické rovině a nenaznačovaly, že by některá z bank pociťovala problémy. Země eurozóny často předkládají plány pro celou EU, hlavně ale v situaci, kdy se dosažení konsenzu v rámci všech 27 zemí unie zdá příliš obtížné, ale kdy je společný postup nezbytný pro eurozónu.

Země Evropské unie s výjimkou Velké Británie a České republiky v prosinci podepsaly smlouvu o rozpočtové odpovědnosti, kterou prosazovalo Německo. Signatáři se ve smlouvě zavázali k přísnější fiskální disciplíně, což je další krok k prevenci finančních krizí v budoucnu.

Evropská centrální banka
Zdroj: ISIFA/Getty Images
Autor: Ralph Orlowski

„Eurozóna musí disponovat nástroji, které jsou nutné k zajištění jejího hladkého fungování, současný přístup hlubší integrace mezi členy eurozóny funguje v rámci celé EU zatím dobře,“ říká Asmussen. Pokud by eurozóna nenašla s ostatními členy EU společnou řeč, potom by v otázce hlubší integrace měla sjednat samostatnou dohodu.

Asmussen je členem šestičlenné výkonné rady ECB teprve od začátku letošního roku; předtím působil jako náměstek německého ministra financí. Jakou formu by takový fond mohl mít, Asmussen neupřesnil.

Německo se loni v prosinci rozhodlo obnovit svůj fond SoFFin, který je určen na pomoc bankám a dalším finančním institucím. Fond jim pomáhá řešit potíže a získat nepřímou pomoc státu. V eurozóně nemá takový fond co do velikosti a významu obdoby.