Povinné ručení musí platit i motorista, který se svým autem nejezdí

Praha – Každý asi ví, že za svůj automobil musí platit tzv. povinné ručení, tedy povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Věděli jste ale, že povinné ručení musíte platit, i když se svým vozem vůbec nejezdíte? Například v situaci, kdy jste ho předali k prodeji autobazaru? Tato povinnost už může mnohé překvapit.

Podle Zákona č. 168/1999 Sb. O pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má povinnost uzavřít toto pojištění každý vlastník motorového vozidla. Pojištění má své nesporné výhody. V případě, že zaviníte dopravní nehodu, vám sice pojišťovna nezaplatí nový automobil, ale uhradí škody na majetku i na zdraví, které jste způsobili. Pokud zaviníte dopravní nehodu a způsobíte škodu nepojištěným vozidlem, škoda bude sice poškozeným rovněž vyplacena, a to z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, Česká kancelář pojistitelů pak ale po vás bude celou částku za náhradu pojistného plnění vymáhat. Jinými slovy, celou sumu budete muset zaplatit ze svého. A kromě toho vám ještě hrozí od správního orgánu pokuta od pěti tisíc do čtyřiceti tisíc korun.

Tato pokuta a navíc i sankční příspěvek do garančního fondu za každý den, kdy nemáte vozidlo pojištěno, vám ale hrozí také v případě méně dramatických, než je dopravní nehoda. Například i tehdy, kdy s autem vůbec nejezdíte a rezaví vám v garáži nebo na zahradě. Například i tehdy, když čekáte na ukončení dědického řízení nebo když jste auto předali do bazaru k prodeji.

Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů

„Rizika provozování vozidla bez povinného ručení jsou vysoká a hlavně zbytečná. Jezdit bez povinného ručení je hazard, který se nevyplácí a nejdražší povinné ručení je to, které nemáte.“


A co všechno byste měli o povinném ručení vědět? Praktické rady jsme pro vás připravili ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů.

Povinné ručení musíte platit i v případě, že s autem nejezdíte: Povinnost platit povinné ručení platí pro každého vlastníka motorového vozidla bez ohledu na to, zda s autem jezdí. Pokud nemáte v úmyslu vozidlo provozovat a nechcete platit povinné ručení, musíte tabulky SPZ a osvědčení o registraci vozidla odevzdat do tzv. depozitu na registru vozidel.

Ochranná lhůta po zániku pojištění neexistuje: K častým, ale falešným mýtům patří domněnka, že existuje ochranná lhůta po ukončení pojištění, po kdy nemusí být vozidlo pojištěno. To je ovšem zásadní omyl! Vozidlo bez pojištění nesmí být provozováno. V případě ukončení sjednaného pojištění uzavřete ihned nové.

Nečekejte na doklady od nového vozidla: V případě, že kupujete automobil, je jedno, zda nový či z bazaru, nečekejte na originál technického průkazu. Pojistnou smlouvu lze uzavřít i v tomto případě.

Nerušte pojištění při předání vozidla autobazaru: Pokud jste auto předali bazaru ke zprostředkování prodeje, rozhodně smlouvu o povinném ručení nerušte. Dokud totiž nedojde ke změně vlastníka, jste pořád majiteli vozu a povinnost platit zákonné pojištění pro vás stále platí.

V případě prodeje vozidla sepište písemnou kupní smlouvu: Možná si myslíte, že při prodeji vozidla stačí předat auto a peníze z ruky do ruky. Písemná smlouva vás ale může ochránit pro případ budoucích potíží s dokazováním, když jste vlastně auto prodali, a od kdy tedy už nemáte povinnost platit povinné ručení.

Změnu vlastnictví oznamte registru vozidel: Podle zákona jste povinni oznámit registru vozidel změnu vlastníka vozidla koupí či prodejem, v obou případech ve lhůtě do deseti pracovních dní.

Registrace vozidel
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Oznamte i likvidaci vozidla: Jestliže je vaše auto nepojízdné a rozhodli jste se jej nechat na vrakovišti nebo sešrotovat, oznamte tuto skutečnost registru vozidel. Dokud totiž vozidlo z registru nevyřadíte, je stále evidované a vy jste povinni zákonné pojištění platit.

Nečekejte na skončení dědického řízení: V případě smrti vlastníka vozidla přechází povinnost platit povinné ručení na dědice společně, bez ohledu na to, kdo nakonec vozidlo zdědí, a to po celou dobu až do okamžiku, kdy je ukončeno dědické řízení pravomocným usnesením. Dědic, který se stane vlastníkem vozidla, je pak povinen nabytí vlastnictví ohlásit registru vozidel.