Brusel hrozí Česku soudem – kvůli pravidlům pro řidiče

Brusel - Evropská komise dnes pohrozila České republice a dalším šesti zemím, že by je mohla pohnat před evropskou justici kvůli pravidlům o pracovní době samostatně výdělečně činných řidičů. ČR a další země Brusel neinformovaly, zda danou unijní směrnici uplatňují či nikoli.

Kromě Česka hrozí komise soudem také Finsku, Francii, Polsku, Portugalsku, Rakousku a Španělsku. Na odpověď mají tyto země dva měsíce. Pokud by tak neučinily, může je komise pohnat k Soudnímu dvoru EU.

Směrnice, o kterou v tomto případě jde, stanovuje minimální normy sociální ochrany pro některé pracovníky v silniční dopravě. Stanovuje minimální podmínky pro všechny podniky působící v silniční dopravě v EU, jejichž smyslem je zajištění korektní hospodářské soutěže, jak komise zdůraznila v dnešním prohlášení.

Evropská komise

„Nedodržení povinností stanovených ve směrnici o pracovní době by umožnilo samostatně výdělečně činným řidičům v některých členských státech směrnici, zejména její omezení týdenní pracovní doby, ignorovat. To by mělo za následek nejednotný rámec pro celou EU a narušení hospodářské soutěže vůči těm členským státům, které směrnici řádně provedly.“


Do března 2009 byli samostatně výdělečně činní řidiči z působnosti normy vyňati, od něj se už ale na ně také vztahuje. Daná sedmička zemí ale komisi neinformovala, zda se tak děje a na základě jakých pravidel.