ČTÚ po operátorech vyžaduje jasné obchodní podmínky

Praha - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyzval všechny tři mobilní operátory, aby do července upravili své všeobecné smluvní podmínky do srozumitelnější podoby. Z podmínek mají zmizet všechna sporná a nejednoznačná ustanovení a poznámky pod čarou. V druhém pololetí chystá podmínky podrobit komplexní kontrole.

Úřad se rozhodl využít nová ustanovení loňské novely zákona o elektronických komunikacích, která rozšiřuje jeho pravomoci při ochraně spotřebitele. Na úřad mimo jiné přešly kompetence, které dosud na telekomunikačním trhu měla Česká obchodní inspekce.

„ČTÚ očekává, že budou v co nejvyšší míře reflektovány požadavky spotřebitelů, a to i s ohledem na stovky stížností, které v této souvislosti na ČTÚ přicházejí. Smluvní vztahy musí být upraveny tak, aby byly pro všechny spotřebitele srozumitelné a přehledné a aby spotřebitelé při uzavírání smluvního vztahu měli k dispozici všechny informace uložené zákonem o elektronických komunikacích,“ uvedl v dopise adresovaném šéfům mobilních operátorů předseda ČTÚ Pavel Dvořák.

Žižkovský vysílač - antény
Zdroj: České radiokomunikace

Mezi některé z problémů, se kterými se spotřebitelé obracejí na Český telekomunikační úřad ve svých stížnostech patří například špatné informování spotřebitelů o odebíraných službách, důležité informace skryté mimo smlouvu v drobným písmem psaných všeobecných podmínkách nebo nejasně a neprokazatelně formulované retenční nabídky.

ČTÚ operátory výslovně upozornil, že například ustanovení o smluvních pokutách musí být přímo součástí smlouvy, a nikoliv jen její přílohy, zákazníci mají mít možnost podat výpověď ze smlouvy kdykoliv, a ne jen v určitém vymezeném období. Operátoři by také měli všechny důležité změny, jako je třeba změna tarifikace nebo limitu stažených dat, oznámit uživateli dopředu v měsíčním vyúčtování. Podobně by měli být uživatelé informováni o konci platnosti akčních nabídek nebo době platnosti dobíjecího kreditu.

Operátoři nejsou proti

Operátoři reagovali na dopis úřadu víceméně kladně. Například T-Mobile již podle mluvčí Martiny Kemrové podmínky připravil tak, aby byla jejich distribuce zajištěna včas, a aby byly pro spotřebitele co nejsrozumitelnější. „Jsme připraveni zákonné požadavky naplnit ve stanovené lhůtě. V řadě změn půjdeme i nad rámec nové legislativy. Už od loňského léta například při aktivaci služby po telefonu zasíláme zákazníkům kromě samotných smluv i přehledné shrnutí podmínek v průvodních dopisech,“ uvedla i mluvčí O2 Hany Farghali. 

„Tuto iniciativu ČTÚ vítáme a věříme, že ji nebude uplatňovat pouze na mobilní operátory, ale na všechny současné i případné budoucí hráče v odvětví telekomunikací. Od vstupu na trh nabízíme nejlepší podmínky pro zákazníky, nesvazujeme je například písemnými smlouvami na roky a máme nejvýhodnější účtování hovorů na trhu. Podmínky pro zákazníky plánujeme nadále zlepšovat tak, aby byly výhodnější a také co nejvíce transparentní,“ komentoval Miroslav Čepický z Vodafonu.