Podílový fond – investice, která se o sebe postará sama

Praha - Složit si vlastní portfolio může být pro začínajícího investora poměrně dost složité. Možná právě proto vznikly takzvané podílové fondy. Jde o investiční nástroj, který nevyžaduje téměř žádnou námahu pro investora. Na začátku si vybere fond na základě jeho strategie a složení, a pak se jen rozhodne, kolik peněz do něj chce vložit a na jak dlouho. O vložené prostředky se potom stará samo vedení fondu, a investor tedy nemusí tak pečlivě sledovat dění na trzích. To ale samozřejmě není zdarma. Za takovou službu si fond účtuje poplatky, které tak snižují zisky nebo případně zvyšují ztráty každého z investorů. Investor navíc takovým krokem částečně ztrácí nadvládu nad svými financemi, o tom, jak s nimi bude naloženo, rozhoduje někdo jiný.

Ani profesionál nedokáže jen vydělávat

Je třeba si uvědomit, že ani profesionál nedokáže peníze zcela uchránit. Může se proto stát, že i podílový fond prodělá. Výhodou fondu oproti jednotlivé investici je ale diverzifikace. Podílový fond rozkládá své prostředky do mnoha investičních nástrojů. I s malým množstvím peněz tak investujete do širokého spektra aktiv a při propadu jednoho druhu aktiv na trzích může jiná část vydělávat.

Fond v podstatě znamená souhrn majetku. Může sloužit nejrůznějším účelům, jedním z nich je právě investice a zhodnocování peněz. Tady půjde o fondy investiční, hedgeové, penzijní a především podílové.

Podílové fondy – jen si vybrat správnou strategii

Do podílových fondů může investovat každý pomocí zakoupení podílového listu. Získá tak podíl na majetku fondu, tedy investičních nástrojích, které fond drží, a taky na jejich výnosu nebo ztrátě. Za poplatek se pak o chod a strategii fondu stará investiční společnost, která je jeho zakladatelem. Fondy musí plnit určité náležitosti a spadají pod dozor České národní banky. To investorovi zaručuje určité bezpečí.

Každý fond je zaměřený jinak – jeden nakupuje pouze akcie, jiný jen komodity. Kromě druhu instrumentu se ale mohou fondy zaměřovat i na různá teritoria nebo sektory. Existují například fondy, které investují v rozvojových zemích nebo nakupují jen akcie technologických společností. Pro méně odvážné jsou tu dividendové fondy – jejich cílem je investorovi poskytovat příjem v podobě dividendového výnosu.

Druhy podílových fondů

  • akciový
  • dluhopisový
  • nemovitostní
  • komoditní
  • smíšený

Kromě aktivně řízených fondů – tedy těch, jejichž strategie reaguje na vývoj na trzích, existují i takzvané indexové fondy. Ty jsou charakteristické tím, že jejich skladba kopíruje složení určitého akciového indexu – tedy fond vlastní všechny tituly, které akciový index tvoří, přesně v poměru, ve kterém jsou dané tituly v indexu zastoupené. Pak i vývoj fondu kopíruje vývoj určitého indexu – například technologický index Dow Jones.

Hedgeové fondy – nic pro začátečníky

Hedgeové fondy na rozdíl od těch podílových nepodléhají regulaci – mohou tedy skládat portfolio libovolně a k obchodování využívat i rizikové metody. Investor tak může hodně vydělat, ale riziko ztráty je stejně vysoké. Investovat proto do nich může jen kvalifikovaný investor. Tyto fondy „pro pokročilé“ často využívají pákového efektu – tedy velkou část investice si vypůjčí. Jejich strategií často bývá arbitráž, při které využívají časově omezené příležitosti na trhu.

Variantou jsou i investice do investičních fondů, které jsou poměrně podobné těm podílovým. Na rozdíl od nich jde ale o akciové společnosti s povolením obchodovat od Komise pro cenné papíry. Investor se v tomto případě stává akcionářem. Jeho peníze ale přecházejí na fond a ten s nimi může libovolně nakládat.

Penzijní fondy

Penzijní fondy na rozdíl od ostatních fondů slouží k jasnému účelu – dlouhodobě shromažďovat a zhodnocovat prostředky na penzi. Investice tu může být zhodnocována pomocí příspěvků od státu, podílů na zisku a daňovými zvýhodněními. Jde o velmi bezpečnou investici s minimálním zhodnocením (okolo 3 procent). Většinou totiž fond investuje do instrumentů, které znamenají minimální riziko. Jde především o státní dluhopisy a termínované vklady. Ani kdyby se fond dostal do problémů, nemůže vůči svým klientům svou ztrátu uplatnit, minimálně vždy získají svůj vklad.