Dozorčí rada Lesů ČR na konci června projedná další koncepci podniku

Praha – Budoucí směřování státního podniku Lesy ČR, který kvůli svému hospodaření dlouhodobě čelí kritice a naposledy také trestnímu oznámení ze strany NKÚ, bude hlavním tématem zasedání dozorčí rady podniku na zasedání 29. června. V Otázkách Václava Moravce to oznámil předseda rady Miroslav Zámečník s tím, že nad revizí dalšího směřování podniku bude sbor úzce spolupracovat také s ministerstvem zemědělství. Podle Zámečníka však nepůjde o převratné změny a veřejně diskutovaná možnost převodu státního podniku na akciovou společnost je nepravděpodobná. „Je důležité se podívat na aktualizaci koncepce a hluboce se nad tím zamyslet i spolu s ministerstvem zemědělství,“ řekl Zámečník.

„Je to na hlubší zamyšlení, jak se bude vyvíjet podnikatelské prostředí a jak by na to Lesy ČR měly reagovat. K tomu dojde 29. června na zasedání dozorčí rady. Koncem června se podíváme na revize té stávající koncepce, jestli je něco jinak. Ono se může v budoucnu poměrně dost věcí stát a je třeba na ně reagovat,“ řekl Zámečník. Občanští demokraté už v souvislosti se situací v Lesích ČR prosazují změnu zákona o státním podniku. Součástí protikorupčního boje by mimo jiné mělo být zadání pro podnik každým rokem odevzdávat 4 miliardy korun státu. Podnik byl totiž mimo jiné kritizován za neuvážlivý postup při svěřování svých finančních přebytků do rukou správců.

Současný šéf dozorčí rady s jistými změnami zákona souhlasí. „Určitě je třeba se podívat na současný zákon o státním podniku i vzhledem k tomu, co se může stát v budoucnu,“ uvedl Zámečník. Možnost transformace na akciovou společnost ale prý není na místě. S tím souhlasil i druhý host pořadu, předseda sněmovní kontrolní komise a šéf KSČM Vojtěch Filip. I podle něho se zákon o státním podniku musí změnit, dozor nad hospodařením podniku je ale prý na dobré cestě. „ Já jsem rád, že současný management se dostal k tomu, že je někde jinde, samozřejmě i pod tlakem interpelací, změn v dozorčím radě, ale neutrácejí se zbytečně peníze,“ dodal Filip.

Podle Filipa minulé vedení podniku i ministerstvo zemědělství nevěnovaly dostatečnou pozornost závěrům kontrolních zpráv a nebyly tak schopné finanční situaci Lesů ČR změnit tak, aby byla zisková. V současnosti podnik čelí trestnímu oznámení ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) kvůli výsledkům vypracované zprávy.

Viceprezident NKÚ Miroslav Kala potvrdil, že úřad předal oznámení policii, o podrobnostech ale odmítl hovořit kvůli slibu mlčenlivosti. Ze zjištění ČT ale vyplývá, že jedním z podnětů trestního oznámení je údajně nevýhodný transfer více než 1 000 hektarů lesa v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, za které podnik od soukromé osoby dostal půdu rozesetou po devíti katastrálních územích v celé České republice.

Některé pozemky přitom podle kontrolorů nešlo směnit, protože šlo o strategický a neprodejný majetek nebo o pozemky hraničící se Slovenskem. Podle Zámečníka se bývalé složení dozorčí rady mělo více zaměřit na prozkoumání detailů znaleckých posudků. Ze zveřejněných zdrojů prý ale vyplývá, že trasfer byl výhodný. „Já myslím, že by se o tom bývalo nyní dost intenzivně diskutovalo. Osobně bych si určitě vyžádal znalecké posudky a detailně se s nimi seznámil… Je ale také třeba dodat, že 90 procent z těch dílčích pozemků jsou dva velké lesní celky, které navazují na pozemky spravované podnikem Lesy ČR - navíc pod nižším stupněm ochrany, jinými slovy s větším stupněm možnosti ekonomicky využívat těch lesních porostů,“ zmínil Zámečník.

Miroslav Zámečník:

„Podle mě je to extrémně dobře popsané, když si člověk přečte kontrolní zprávu NKÚ , reakci Lesů ČR z 19. 3. a poté si přečte na webové stránce podniku zvláštní soubor v pdf formátu, který se zabývá směnou pozemků obora Radějov, tak z toho dostanete docela plastický obrázek. Jsou tam i hodnoty znaleckých posudků. Pokud má NKÚ pocit, že je třeba tu situaci posoudit policií, nechť se tak stane.“

Vojtěch Filip:

„Souhlasím s tím, že jestliže pan předseda říká, že to nebylo špatně, já říkám, že nevím, jestli to bylo dobře, protože ten ekonomický výpočet opravdu nejde udělat staticky, ale jde o to, jak se skutečně dá hospodařit v konkrétním lese.“


Lesy ČR však závěry kontroly NKÚ již dříve odmítly. Dokonce podaly trestní oznámení na představitele úřadu Jiřího Kalivodu, kvůli jeho výrokům pro média k výsledkům nedávné kontroly. Lesy ve svém stanovisku ke kontrole tvrdí, že žádné právní předpisy ani jiné postupy neporušily a vždy postupovaly a postupují plně v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře.

Navzdory kritizovanému hospodářství státní podnik loni podle zatím neauditovaných výsledků zvýšil hrubý zisk na rekordních 5,275 miliardy korun z 3,16 miliardy v roce 2010. Hospodaření firmy je dosud v černých číslech i letos, do února vykázala zisk miliardu korun.

„Jinými slovy, není pravda, že by Lesy žily z toho, že by rabovaly. Například výsadba nových porostů je objemově významnější… Musím říct, že Lesy mají nyní řádně nastavenou svou interní inspekční činnost… Statutárním orgánem je generální ředitel. Tudíž tvrdit, že hospodářské výsledky, ačkoliv by mi to lichotilo, jsou zásluhou dozorčí rady, není pravda. Je to zásluha vedení podniku, které udělalo tendry,“ dodal Zámečník.