NKÚ: Stavba Pražského okruhu se prodražila o miliardy

Praha - Při stavbě dálničního okruhu kolem Prahy se utratily miliardy navíc kvůli vícepracím nebo výkupu pozemků pro křížení okruhu s dálnicí D1. Uvedl to v závěrech kontroly financování této stavby Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby proto úřad podal trestní oznámení.

Kontrola byla prováděna od června 2011 do letošního ledna na ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). NKÚ vadil dražší výkup pozemků, přeprodávání zakázek dalším firmám nebo nedodržení původních plánů při samotné stavbě Pražského okruhu a ve výsledku výrazné zdražení projektu.

Miroslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

„Ředitelství silnic a dálnic použilo několik miliard korun v rozporu se zákonem.“


Podle NKÚ porušilo ŘSD rozpočtovou kázeň u devíti veřejných zakázek. V letech 2005 až 2011 použilo ŘSD celkem 5,7 miliardy korun ze SFDI v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, uvedl úřad. Podal proto také oznámení Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

16:9
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Hynek Glos

Ministerstvo chce, aby se investoři vyhýbali vícepracím

„Ředitelství silnic a dálnic jako příspěvková organizace resortu musí být více spjata s ministerstvem dopravy,“ reagoval v ČT první náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl. „Již zavedeným opatřením je povinnost investora vyžádat si souhlas ministerstva při změnách, které by vedly k nárůstu ceny o deset procent. Úřad zároveň nutí investory, aby chápali vícepráce jako něco špatného. Stavět se má to, co se vysoutěžilo,“ dodal Hampl.

Podle mluvčího resortu Martina Nováka ministerstvo vyvodí ze zprávy NKÚ důsledky, aby se podobná pochybení již neopakovala. ŘSD se nechce ke kritice ceny Pražského okruhu vyjadřovat, dokud nebude mít posudek kontrolorů v ruce.

Vícepráce zhodnotily i majetek, který nebyl státní

Náklady na výstavbu podle závěru kontroly zvyšovaly mimo jiné dodatečné práce požadované samosprávou nebo zájmovými skupinami. „ŘSD na své náklady realizovalo i práce, kterými zhodnotilo majetek jiných osob. V jednom případě představovaly náklady na realizaci požadavků nad rámec schválené dokumentace částku vyšší než 1,2 miliardy korun,“ píše se ve zprávě.

NKÚ jako případ plýtvání zmínil také řešení mimoúrovňové křižovatky pro křížení okruhu s dálnicí D1. „ŘSD nejdříve vybralo řešení bez posouzení možných variant, a poté toto řešení změnilo. Výsledkem bylo rozhodnutí o demolici čerpací stanice umístěné v místě křížení,“ konstatoval úřad. ŘSD přitom za pozemky benzinky zaplatilo 300 milionů korun, tedy více než 30 tisíc za metr čtvereční.

Podle podkladů ministerstva dopravy z roku 2001 měla být výstavba silničního okruhu Prahy dokončena do roku 2008 s náklady 48,23 miliardy korun. Podle NKÚ bylo v době kontroly z celkové délky 83 km zprovozněno 41 km a vynaloženo bylo již 34,818 miliardy korun.

Termín dokončení není v současné době závazně stanoven. ŘSD předpokládá dokončení kolem roku 2020 a celkové náklady na výstavbu mají přesáhnout 106 miliard korun.

Viceprezident NKÚ Miloslav KalaMiroslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

„Podle našeho názoru je legislativa dostatečná. Určitě by se dala vylepšovat, ale problém je v motivaci a vůbec ve schopnosti řídit takovéto velké infrastrukturní projekty. Základní problém je ekonomické řízení nákladů.“


Pochybení nejen při stavbě Pražského okruhu

Z celkem 14 silnic kontrolovaných NKÚ neprošla ani jediná. Podle kontrol si ŘSD neumí ohlídat cenu. Třeba dálnice D8 se prodražila o více než miliardu, D47 u Ostravy dokonce o 14,5 miliardy a u D3 do Českých Budějovic hrozí, že kilometr dálnice bude stát až 530 milionů korun. 

Na otázku ČT, zda je vůbec v Česku nějaká významná silniční stavba, u které nejsou pochybnosti o použití finančních prostředků, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslav Kala odpověděl: „Obávám se, že v České republice takovou stavbu nenajdeme.“ 

„Existuje dlouhý řetěz dodavatelů a subdodavatelů, kde je zakázka několikanásobně přeprodávána dál,“ říká Stanislav Beránek z Transparency International. Ministr dopravy Dobeš chce proto dohled nad silničními stavbami zpřísnit. Třeba pomocí elektronického stavebního deníku nebo zavedením centrálních nákupů stavebního materiálu.

Pavel Dobeš, ministr dopravy

„Problematika navyšování ceny, která v tuto chvíli, když dnes překročí 10procentní hranici, musí být schválena na úrovni ministerstva dopravy.“ 


Většinu úsporných opatření by mělo ministerstvo zavést do konce roku. Mimo jiné i proto, že předražování dálnic silně zpomaluje jejich výstavbu.

Video Události, komentáře o Pražském okruhu
video

Události, komentáře o Pražském okruhu

Události, komentáře o Pražském okruhu

UK - 14.5.12

Reportáž Jana Černého a Jakuba Linky