České a slovenské jaderné elektrárny jsou bezpečné

Bratislava - V zátěžových testech evropských jaderných elektráren se české i slovenské elektrárny ukázaly jako bezpečné. Ani u ostatních evropských elektráren nezjistily testy problémy, které by vyžadovaly okamžitý zásah, informovali dnes účastníci Evropského jaderného fóra v Bratislavě. Český premiér Petr Nečas na fóru uvedl, že Česko má se Slovenskem společný zájem rozvíjet jadernou energetiku a hodlá se svým sousedem spolupracovat na rozšíření jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice.

„Jsem rád, že se v testech ukázalo, že české bloky jsou plně funkční a pracují bez problémů,“ uvedl Nečas. Pozitivně podle slovenského premiéra Roberta Fica dopadly také testy slovenských jaderných elektráren Mochovce a Jaslovské Bohunice. Zprávu evropských jaderných regulátorů (ENSREG) o zátěžových testech elektráren v Evropě projedná na svém nejbližším zasedání Evropská rada.

Fico zdůraznil, že při posuzování elektráren evropskými orgány musí zvítězit odborné mínění nad politickými postoji. Provozovatelé elektráren budou spolupracovat s národními jadernými regulátory, aby novými opatřeními dále zvýšili dlouhodobou bezpečnost jaderných zdrojů.

Robert Fico, slovenský premiér:

„Za Slovenskou republiku můžu říct, že výroba energie z jádra je nepostradatelnou součástí energetického mixu. I přes tragické události v Japonsku je nadále jaderná energetika tématem, které má naši podporu. Rozvoji jádra na Slovensku budeme věnovat velkou pozornost.“


Slovensko nyní rozšiřuje třetí a čtvrtý blok v Mochovcích, podle Fica ale projekt bude mít zpoždění. Výstavbu nového zdroje v Jaslovských Bohunicích připravuje český ČEZ společně se slovenskou státní firmou JAVYS. „Český stát má zájem v této spolupráci pokračovat,“ uvedl Nečas.  

V Česku nyní ČEZ připravuje dostavbu Jaderné elektrárny Temelín a chce do projektu zapojit strategického partnera. „U tak velkého projektu je zvykem uvažovat o diverzifikaci rizik, z hlediska financování i provozování samotného zdroje. Z tohoto důvodu se vláda nevyhýbá hledání partnerů, kteří by v tomto projektu pomohli,“ uvedl Nečas.   

Petr Nečas, český premiér:

„Jsem přesvědčený, že jaderná energetika musí zůstat součástí evropského energetického mixu a že by také v souladu s Lisabonskou smlouvou mělo rozhodnutí o složení jednotlivých národních energetických mixů zůstat v rukou jednotlivých vlád zemí Evropské unie, samozřejmě s maximálním možným důrazem na bezpečnost jaderných elektráren.“


Nečas se vyjádřil i k dalším zdrojům energie. „Naplňujeme až příliš indikativní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Dosáhli jsme již 10,5 procenta výroby energie z obnovitelných zdrojů. Nadešel čas k narovnání standardních tržních podmínek, protože energetický trh je tímto velmi deformován,“ uvedl. 

Slovensko vyrábí z jádra více než polovinu elektrické energie, v Česku je to asi třetina. Očekává se, že v obou zemích se po rozšíření elektráren tento podíl zvýší.