Čtvrtletí u NWR: Vyšší zisk, míň těžby a nižší prodeje

Praha - Největší těžař střední Evropy NWR šokoval investory. Místo očekávané ztráty v prvním čtvrtletí představil přes šest milionů eur zisku. Ještě větším překvapením je ale pozastavení investic do klíčového projektu, přestavby polského dolu Debiensko.

Co pro společnost znamená první čtvrtletí

  • Firma v prvním čtvrtletí vytěžila 2,389 milionu tun uhlí, což představuje meziroční pokles o sedm procent.
  • Externí prodeje uhlí činily 2,289 milionu tun a meziročně byly o 13 procent nižší.
  • Produkce koksu se meziročně snížila z 202 000 tun na 175 000 tun a externí prodeje koksu se snížily ze 180 000 tun na 155 000 tun v letošním lednu až březnu. „Výnosy v segmentu produkce koksu se snížily o 19 procent v důsledku meziročního poklesu objemu prodejů i cen v prvním čtvrtletí 2012,“ uvedla firma. Za celý letošní rok NWR předpokládá produkci koksu ve výši 700 000 tun a prodeje koksu ve výši 600 000 tun.

„My jsme s výsledky za první kvartál velice spokojeni. Vypíchl bych asi tři faktory, které hrály v našich výsledcích roli: velice účinná kontrola provozních nákladů; velice silná pozitivní změna složení typu uhlí, které prodáváme; vyrobili jsme a prodali relativně malý objem tun jak koksovatelného, tak energetického uhlí, což ovšem byl náš záměr,“ říká Marek Jelínek, finanční ředitel NWR.


Průměrná prodejní cena energetického uhlí sjednaná NWR pro letošní rok činí 74 eur za tunu, což je proti loňským cenám nárůst o 11 procent, připomněla dnes NWR a potvrdila své cíle produkce uhlí pro rok 2012 ve výši 10,8 až 11 milionů tun a externích prodejů mezi 10,25 a 10,5 milionu tun.

„Očekává se, že produktový mix externích prodejů bude v roce 2012 tvořen přibližně ze 48 procent prodeji koksovatelného uhlí a z 52 procent prodeji energetického uhlí,“ uvedla těžební společnost.

Důl Karviná
Zdroj: http://www.newworldresources.eu

Důl Debiensko připravil těžaři nemilé překvapení

Ještě v zimě plánoval majitel černouhelné OKD do rozvoje polského dolu investovat 50 milionů eur tento rok. Teď všechny investice zastavuje. Důl těžaři připravil nepříjemné překvapení. „To neznamená vůbec, že by NWR ten důl nakonec nějak opouštělo, protože pro ně je to klíčový projekt dalšího rozvoje,“ upozorňuje Petr Novák, analytik Generali PPF Asset Management.

„V poslední době se ukazuje, že objem vody, který je tam odtud třeba vyčerpat, je výrazně větší, než jsme původně očekávali. Teď je ideální doba, abychom si ověřili, že ten projekt i nadále pro nás znamená atraktivní investiční příležitost,“ doplňuje Jelínek.


New World Resources dnes sdělila, že pracuje na třech hlavních projektech, které jsou v různých etapách rozvoje.

„Kromě toho se věnujeme projektům rozšiřování stávajících důlních provozů v oblasti Karviné s cílem zlepšit náš kvalitativní mix uhlí. Dva projekty rozšíření dolu Karviná si kladou za cíl do období let 2016 až 2017 zajistit z našich stávajících provozů přístup k více než 30 milionům tun koksovatelného uhlí. V březnu 2012 jsme Ministerstvu životního prostředí České republiky podali oznámení o záměru dalšího rozšíření důlních činností Dolu Karviná,“ uvádí NWR v tiskové zprávě.

New World Resources, která má sídlo v nizozemském Amsterodamu, je přední těžební firmou ve střední Evropě a jednou z největších průmyslových skupin v Česku. Klíčový majetek NWR představuje černouhelná těžební společnost OKD, která provozuje na Ostravsku a Karvinsku čtyři doly. Dalšími dceřinými firmami NWR jsou producent koksu OKK Koksovny a polská NWR Karbonia.

Video NWR
video

NWR

NWR

Živý vstup Marka Jelínka