Nezaměstnaných nad 50 let přibývá

Nezaměstnaných ve věku nad 50 let přibývá. Jejich úspěšnost při hledání práce není příliš vysoká, existují i obory, ve kterých nemají téměř žádnou šanci. Lépe si starší ročníky hledají uplatnění na pozicích, kde jde především o schopnosti a praxi, naopak na obchodních pozicích zaměstnavatelé preferují dravější mladší zaměstnance.

Rostoucí nezaměstnanost mezi lidmi nad 50 let se týká celé republiky, nejhorší je ale v Praze, kde je daleko větší konkurence na trhu práce. Argumentem zaměstnavatelů proti zaměstnávání starších lidí bývá obava z nižšího pracovního tempa lidí nad 50 let a jejich menší schopnosti přizpůsobení a učení se, některé firmy se také obávají, že by starší zaměstnanec nezapadl do jejich mladého kolektivu. Naopak výhodou zaměstnanců vyšší věkové kategorie jsou jejich zkušenosti, nadhled, ale i loajalita k zaměstnavateli.

Video Rozhovor s Naďou Nepivodovou
video

Rozhovor s Naďou Nepivodovou

Věk odchodu do důchodu se stále prodlužuje, lidí hledajících ve vyšším věku práci tak bude i v budoucnu přibývat. Konzultantka trvalých pracovních poměrů společnosti Adeco Naďa Nepivodová starším lidem hledajícím práci radí, aby se zamysleli nad prezentací své osoby, vylepšili a zjednodušili svůj životopis a v neposlední řadě byli aktivní, udržovali se ve formě a vyhledávali si aktuální informace.