MMF: Česká ekonomika je na tom dobře

Washington - Česká ekonomika je v současné globální ekonomické nejistotě v dobrém postavení a podporuje ji uvážlivá rozpočtová a přiměřená měnová politika. Uvedl to v ročním hodnocení české ekonomiky Mezinárodní měnový fond. Doporučil ale bedlivě sledovat ekonomický růst a urychlit strukturální reformy na jeho podporu.

Výkonná rada fondu ve zprávě ocenila snahu vlády o snižování rozpočtového deficitu a uvedla, že měnová politika České národní banky odpovídá situaci. Podle Mezinárodního měnového fondu je ale nutné bedlivě sledovat ekonomický růst a urychlit strukturální reformy na jeho podporu.„V situaci vnější nejistoty výkonná rada povzbudila vedoucí orgány, aby i nadále pozorně sledovaly výhled růstu, pokračovaly v upevňování politického rámce pro finanční stabilitu a urychlily strukturální reformy na podporu konkurenceschopnosti a potenciálního růstu,“ uvedl Mezinárodní měnový fond. Za klíčové priority, které podpoří ekonomický růst, označil fond rozvoj infrastruktury, zvýšení flexibility trhu práce a posílení institucí a kvality správy.

Mezinárodní měnový fond ocenil značný pokrok v konsolidaci veřejných financí a jasnou vůli vlády k zajištění jejich dlouhodobého zdraví. Konstatoval, že loni se jejich deficit snížil na 3,1 procenta hrubého domácího produktu a státní dluh na konci roku zůstal na snadno zvládnutelné úrovni 41,2 procenta. To podle zprávy svědčí o silné fiskální pozici země. Český finanční systém zůstal během globální finanční krize i ve vlnách dluhové krize v eurozóně odolný a vlna zvýšené averze k riziku se na českých trzích příliš negativně neprojevila. Výnosy státních dluhopisů se loni ve druhém pololetí poněkud zvýšily, zůstaly však výrazně pod maximy z roku 2009 a jsou příznivé ve srovnání se sousedními zeměmi i většinou eurozóny. Výnosy dlouhodobých vládních obligací zůstaly pod 4,5 procenta i v epizodě globální averze k riziku na podzim 2011 a letos klesly ke 3,5 procenta, konstatoval Mezinárodní měnový fond.

Fond odhaduje Česku pro letošní rok nepatrný růst hrubého domácího produktu o 0,1 procenta a v příštím roce čeká oživení výkonu na 2,1 procenta. Míra inflace by se měla po letošním vzestupu na 3,5 procenta vrátit v roce 2013 na loňskou úroveň 1,9 procenta.