Brusel kritizuje českou penzijní reformu

Brusel – Evropská komise dnes kritizovala plánované penzijní reformy v Česku jako nedostatečné. K dlouhodobé udržitelnosti systému je podle ní třeba provést další změny. Například navrhovaná možnost předčasných důchodů prý podkopává důvěryhodnost a ambice reforem. Praha by podle doporučení Bruselu měla také zajistit korektní využívání peněz z fondů EU, posílit boj s korupcí či zlepšit kvalitu a dostupnost předškolních zařízení i fungování státní správy.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Alžběta Jungrová

Reformy, zavádějící nové penzijní schéma, které byloy schváleny loni a které měly nabíhat do praxe od roku 2013, jsou podle Evropské komise relevantní reakcí na potřeby zajistit adekvátní penze v budoucnu. Avšak jejich efektivnost je podle EK omezena mimo jiné nedostatkem opatření k stimulaci účasti lidí v novém systému.

Navíc podle komise nové schéma o předčasných odchodech do důchodu navrhované vládou podkopává důvěryhodnost a ambice těchto reforem. Komise rovněž upozornila, že do reformy nebylo jasně dáno spojení věku odchodu do důchodu a očekávané délky života.

Ladislav Tajovský, ekonom Národohospodářské fakulty VŠE:

„Já bych neřekl, že ta kritika je příkrá. Řekl bych, že je spíše rutinní. Pokud bychom se podívali na srovnatelné země, tak si myslím, že podobně kritická by Evropská komise mohla být minimálně k padesáti procentům z nich. S tím, co tam je kritizováno, prakticky ve všech bodech souhlasím.“


Premiér Petr Nečas zdůraznil, že komise nekritizuje důchodovou reformu, ale v jejím odůvodnění je naznačeno, zda náhodou právě systém předdůchodů nebude rozmělňovat důchodovou reformu tím, že vytváří lepší předpoklady pro odchod do předčasného důchodu. „Já konstatuji, že tento systém byl vytvořen na základě dohody se sociálními partnery, s odbory. My tuto dohodu ctíme, a proto tuto věc připravujeme,“ řekl.

Veřejné finance ještě nejsou na udržitelné cestě

Výzva k dalším změnám v systému penzí je ale jen jednou z řady dalších doporučení, které Brusel pro Prahu má. „Neefektivnosti a nedostatek stability veřejné administrativy nevytvářejí podporující prostředí pro dlouhodobý růst,“ uvedla EK v jednom z dokumentů. „Kromě toho i přes relativně nízký poměr dluhu k HDP a nedávné reformy veřejné finance (v České republice) ještě nejsou na udržitelné cestě,“ píše se v něm dále.

Toto hodnocení EK týkající se veřejných financí i důchodové reformy není podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka nijak překvapivé. „Každý, kdo se v této problematice orientuje, ví, že dosud přijaté kroky nejsou dostatečné. Výsledná podoba důchodové reformy je výsledkem politického kompromisu, nikoli ideální podobou dlouhodobě udržitelného důchodového systému. Schodek vládního sektoru se sice loni snížil výrazněji, než bylo plánováno, přesto není schodek dostatečně nízký na to, aby se zastavil růst veřejného dluhu v poměru k HDP,“ uvedl.

Video Reportáž Miloše Minaříka
video

Reportáž Miloše Minaříka

Reportáž Miloše Minaříka

300512

Rozhovor s Janem Jedličkou

Studio ČT24: Rozhovor s Ladislavem Tajovským

Zákon o státní službě je zásadní pro kvalitní veřejnou správu

EK nicméně připouští, že ČR už k řadě reforem přistoupila, a to nejen v oblasti penzí, ale třeba i daní, státní správy či transparentnosti veřejných zakázek. Klíčovou výzvou prý nyní bude podpora hospodářského oživení a dlouhodobého růstu. K tomu by měla ČR dospět pomocí řady kroků, třeba snížením neefektivnosti a zvýšením stability státní administrativy či lepším využíváním potenciálu pracovního trhu.

Konkrétně komise například vyzývá k tomu, aby byl v ČR už konečně přijat zákon o státní službě. Ten je podle EK zásadní podmínkou pro stabilní, transparentnější a profesionálnější veřejné služby. Opakované odkládání jeho přijetí mělo „výrazně negativní dopad na implementaci fondů EU v České republice“. ČR je jedinou zemí v EU, která takový zákon ještě nemá.

Přehled některých doporučení, která Brusel do Prahy zaslal. ČR by podle komise měla:

- Přistoupit k dalším změnám v systému veřejných penzí, aby zajistila jeho dlouhodobou udržitelnost.

- Znovu zvážit plány umožňující lidem opustit dříve pracovní trhy.

- Přijmout a uvést do praxe, a to co nejrychleji, zákon o státní službě.

- Zabývat se problematikou anonymních akcií.

- Zajistit korektní implementaci fondů EU a posílit boj proti korupci.

- Přijmout opatření k výraznému navýšení dostupnosti a kvality předškolních zařízení.

- Posílit veřejnou správu zvýšením kvality a efektivnosti tréninků či pomocí při hledání práce.

- Přijmout nezbytnou legislativu k ustavení transparentního a jasně definovaného systému pro hodnocení kvality vyššího vzdělávání a vědeckých institucí.

- Provést změny v daňové politice, například posunout se od vysokého zdanění práce ke zdanění bydlení či ekologickým daním.

- Snížit rozdíly ve zdanění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a zlepšit výběr daní.

Zdroj: Evropská komise


ČR by měla snížit rozdíly ve zdanění zaměstnanců a OSVČ

Komise také Česku doporučuje i určité změny v daňové politice, například posun od vysokého zdanění práce ke zdanění bydlení či ekologickým daním. Měla by také snížit rozdíly ve zdanění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných i zlepšit výběr daní.

„Jsme udiveni tím, že Evropská komise doporučuje České republice změny v daňovém systému. Jde totiž o výhradní kompetenci každého členského státu a jeho zvolených zástupců. Evropská komise ve svých doporučeních paradoxně hovoří o prorůstových opatřeních a současně požaduje vyšší zdanění podnikatelů nebo energií,“ podotkl europoslanec za ODS Jan Zahradil. Brusel tím podle něj ukazuje, že neopouští myšlenku na harmonizaci daňových soustav, což by mělo fatální následky pro konkurenceschopnost celé EU.