Irové schválili evropskou fiskální smlouvu v poměru 60:40

Dublin - Irové ve čtvrtečním referendu ratifikovali evropský fiskální pakt. Vyplývá to z dnes zveřejněných konečných výsledků, podle nichž pro smlouvu hlasovalo 60,3 procenta voličů, proti jich bylo 39,7 procenta. Volební účast však byla nízká - k urnám přišlo 50,6 procenta z 3,13 milionu registrovaných voličů. Pakt stability, jenž signatářským zemím ukládá přísná rozpočtová pravidla, měl již podle průzkumů před hlasováním mezi irskými občany podporu. Dohodu o vyrovnaných rozpočtech tři státy EU ratifikovaly, ostatní to mají udělat do konce roku. K podpisu se nepřipojilo jen Česko a Velká Británie.

Nízká účast v minulých referendech o evropských smlouvách vždy nahrávala spíše odpůrcům dohod Evropské unie, tentokrát to však neplatí. Irsko je jedinou z 25 zemí, které se k paktu přihlásily, kde o ratifikaci rozhodovali přímo občané.

„Vláda si spíš oddechla, než že by bylo co slavit,“ řekl ministr dopravy Leo Varadkar.


Stejný názor má i vicepremiér Eamon Gilmore. Zdůraznil, že při kampani potkával rozhořčené voliče a řekl, že je nyní odhodlán bojovato to, aby Evropa nesázela jen na škrty, ale také na investice do růstu a pracovních míst. „Tato vláda již pracuje na plánu, jak stimulovat naši ekonomiku a byli jsme mezi prvními zeměmi EU, které prosazovaly v Evropě růstovou strategii. Tato strategie nyní musí pokročit,“ řekl Gilmore.

Pokud by Irové smlouvu odmítli, přišla by země o možnost čerpání z trvalého záchranného fondu eurozóny poté, co v roce 2013 vyprší současný balík úvěrové pomoci. Většina voličů, kteří smlouvu podpořili, své „ano“ v referendu zdůvodňovala právě dalším přístupem k evropským penězům.

Pakt rozpočtové disciplíny vznikl v reakci na dluhovou krizi v eurozóně. Ačkoli má eurozóna pravidel na společnou měnu dost, řada zemí je od samého zrodu eura nedodržuje. Podle nového paktu, podepsaného letos 2. března 25 členy EU (vyjma Česka a Británie), mají země do své legislativy zakotvit pravidlo, aby jejich rozpočtový deficit byl maximálně 0,5 procenta HDP.

Irské „ne“ by smlouvu stejně neohrozilo

Soudní dvůr EU bude dohlížet na to, zda země toto pravidlo zakotvily ve svém právu, a může udělit pokutu až 0,1 procenta HDP. Německo navrhovalo, aby soud měl pravomoc i ve věcech porušování rozpočtů, což ovšem neprošlo. Pakt by měl vstoupit v platnost 1. ledna 2013, pokud ho do té doby ratifikuje nejméně 12 ze 17 států eurozóny. Irsko o něm pořádá referendum, ostatní ho schvalují jen v parlamentech.

Irové za posledních deset let v referendech dvakrát odmítli evropské smlouvy - smlouvu z Nice a Lisabonskou smlouvu. Hlasování o obou těchto dohodách se opakovalo a voliči je po dodatečných úpravách schválili. Tentokrát by ovšem případné irské „ne“ neznamenalo konec fiskálního paktu a dotklo by se především Irska. Smlouva nabude účinnosti, až ji ratifikuje nejméně 12 ze 17 států eurozóny.