Firmy, které patří ženám, méně bankrotují

Praha - České firmy, které patří ženám, méně bankrotují. Loni tvořily jen 2 procenta ze všech zkrachovalých podniků. Ekonomickou krizi tak přestály tyto společnosti bez zásadního propadu. Ženy kladou důraz na likviditu a na stabilitu firmy, ne na růst za každou cenu. Investují ve chvíli, kdy mají kapitál a zbytečně se nezadlužují.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Nick White

Ženy uměly ve svých firmách udržet v minulých letech větší finanční stabilitu než většina jejich konkurentů. „Podíváme-li se na průběh bankrotů, tak ženy během krize bankrotovaly méně, než je podíl na všech společnostech, to znamená, že jejich podíl činil v průměru asi 2,1 procenta. Což znamená, že ženy přestály období krize poměrně dobře,“ řekl Pavel Finger z Czech Credit Bureau. 

Například Hana Nováčková musela kvůli ekonomické krizi propustit pětinu zaměstnanců (200 lidí). Její firmě se ale dál daří, loni byla oceněna českou podnikatelkou roku. Ačkoli je firma celá její, někdy za ni raději nevystupuje. „Pokud jednáme s Asiaty, jde na jednání můj syn nebo můj manžel nebo prostě jakýkoliv mužský zástupce. Jinde naopak není na škodu, pokud jdu na jednání já, to je například u ruských partnerů. No a především u Čechů je to výhoda,“ říká Hana Nováčková, majitelka bezpečnostní firmy IPO. 

V České republice má stoprocentní podíl ve firmě žena v téměř dvanácti tisících firmách, a to i v oborech, kterým jednoznačně dominují muži, včetně strojírenství, dopravy a skladování zboží. O těchto podnicích platí ještě jeden fakt, dříve řeší ekonomické problémy, jsou odolnější a jejich majitelé méně bazírují na ziscích. 

„Ženy kladou důraz na likviditu, na stabilitu firmy, ne tolik na růst za každou cenu. Čili investují ve chvíli, kdy mají kapitál, nezadlužují se zbytečně,“ říká Jana Švenková z Ocenění českých podnikatelek. Ženské firmy jsou i průhlednější. Finanční závěrky každoročně zveřejňuje až o tři procenta více podniků, kde je majitelkou žena.