ČSÚ: Průměrná mzda rostla, vlivem inflace však reálně klesla

Praha - Za první čtvrtletí vzrostla průměrná mzda v Česku meziročně o 845 korun na 24 126 korun. Nárůst tak činil 3,6 procenta. Reálně, po odečtení inflace, se ale mzda snížila o desetinu procenta. Spotřebitelské ceny se zvýšily za první tři letošní měsíce o 3,7 procenta. Objem mezd vzrostl o 3,2 procenta.

Na růstu mezd se podílely mimořádné odměny

Na růstu nominální mzdy se podle statistiků značně podílel zvyšující se podíl mimořádných, nepravidelných odměn a prémií. „Lze předpokládat, že tyto nadtarifní složky nebyly vypláceny všem, a proto nedošlo k nárůstu mezd u všech zaměstnaneckých skupin stejně,“ dodává Český statistický úřad.

ČSÚ zaznamenal i zvyšující se podíl placené neodpracované doby, který nasvědčuje tomu, že zaměstnanci v průběhu kratší nemoci čerpají dovolenou. „Tento trend ovlivňuje úroveň průměrné mzdy, protože náhrada za dovolenou je placena průměrem předchozího období, zatímco za první tři dny nemoci nedostává zaměstnanec žádnou náhradu a potom čerpá nemocenskou,“ stojí ve zprávě úřadu.

Peníze
Zdroj: ISIFA
Autor: Jan Přerovský

Reálně mzdy poklesly

V podnikatelské sféře se průměrná mzda v prvním čtvrtletí zvýšila meziročně nominálně o 3,6 procenta a reálně poklesla o desetinu procenta. V nepodnikatelské sféře se nominálně zvýšila o 3,5 procenta a reálně klesla o 0,2 procenta. „Předpokládáme, že reálná mzda bude klesat i ve zbytku roku, pokles reálné mzdy odhadujeme o půl procenta, lidé si toho tedy letos koupí o půl procenta méně než si koupili loni,“ tvrdí Petr Dufek, analytik ČSOB.

„Bohužel stav reálných mezd odpovídá stavu ekonomiky. Pokud přihlédneme k tempu růstu ekonomiky, které je někde kolem nuly, přičteme-li k tomu na české poměry stále velmi vysokou nezaměstnanost, je jasné, že tlak na růst mezd v tuto chvíli není vůbec žádný,“ tvrdí Tomáš Volf, analytik Citfin.


Největší odliv pracovníků zaznamenalo stavebnictví

Počet zaměstnanců se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 0,4 procenta. Největší pokles statistici zaznamenali ve stavebnictví, a to o čtyři procenta. Ve veřejné správě a obraně a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech jejich počet klesl shodně o 2,8 procenta. Výrazný růst zaměstnanců, o 7,7 procenta, naopak podle statistiků zaznamenala oblast nemovitostí.

Video Reportáž Jana Spilky
video

Reportáž Jana Spilky