Česká pošta: Představa ČTÚ o rušení poboček je příliš radikální

Praha – „Představa ČTÚ je příliš radikální,“ tak hodnotí chystanou vyhlášku Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) mluvčí České pošty Ivo Mravinac. Chystaná vyhláška ČTÚ navrhuje, aby pošta v liberalizovaném prostředí měla pobočku v každé obci nad 2 500 obyvatel. To by podle propočtu podniku znamenalo potřebu 1 200 poboček, tedy zhruba třetinu současného stavu. Pošta návrh považuje za příliš radikální a pobočky hromadně rušit nehodlá. 

Podle ČTÚ geografické a demografické požadavky na umístění pošt jsou stanoveny jako minimální požadavky na dostupnost poštovních služeb, tedy požadavky na základní strukturu poštovní sítě. To však v žádném případě neznamená, že by tímto byla Česká pošta omezována v provozování dalších poboček. Mluvčí František Malina dodal, že rozhodnutí o celkovém počtu poboček bude stále výhradně v kompetenci České pošty. V současnosti platné požadavky státu na síť České pošty o minimální velikosti obce nehovoří, pouze o vzdálenosti z každého místa sídelního celku v případě, že není k dispozici veřejná doprava.

Ivo Mravinac, mluvčí České pošty

„V dohledné době nelze očekávat nějaké plošné zeštíhlování naší pobočkové sítě, kterou považujeme za svou konkurenční výhodu.“


Část poslanců při projednávání novely poštovního zákona požadovala, aby obsahovala ustanovení, že držitel poštovní licence musí provozovat nejméně 3 400 poboček. K tomu měl ČTÚ připomínku, že by pouze stanovení počtu podnik nenutilo provozovat pošty rozmístěné po celém území a nemuselo by nutně odrážet objektivní potřeby vyjádřené zpravidla poptávkou. Stanovení takového počtu by současně proti smyslu implementované směrnice nemuselo představovat pouze efektivně vynaložené náklady na zajištění dostupnosti a mohlo by naopak prakticky znemožnit působení jakýchkoli pobídek k nákladové efektivnosti. Minimální počet pošt nakonec v zákoně stanovený není.

Podle zákulisních informací by omezený minimální počet pošt mohl pro poštu znamenat nižší nárok na úhradu ztráty v rámci poskytování univerzální služby z chystaného fondu, do kterého mají přispívat všechny subjekty na trhu.   

Pošta se letos po dohodě se Svazem měst a obcí chystá uzavřít téměř 60 ztrátových poboček a v postižených obcích nabídnout vytvoření franšíz nebo jiné formy zajištění služeb. Nové pošty by naopak měly vznikat v obchodních centrech nebo satelitních městech, kde je zvýšená poptávka po poštovních službách.