EK zpochybnila plán ČTÚ na změny v regulaci širokopásmového připojení

Brusel - Evropská komise zpochybnila návrh Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na částečné zrušení povinnosti společnosti Telefónica ČR poskytovat přístup ke své infrastruktuře alternativním operátorům. Bez tohoto přístupu by totiž byl výběr operátorů nabízejících rychlý internet v Česku omezen. Brusel má vážné pochybnosti o slučitelnosti tohoto plánu s unijním právem a ČTÚ tak bude muset prokázat, že Telefónica bude i nadále čelit na českém trhu dostatečné konkurenci. Rozhodnutí EK znamená, že plány ČTÚ jsou pro tuto chvíli pozastaveny.

Problém se týká trhu s velkoobchodním širokopásmovým přístupem. ČTÚ navrhuje Česko rozdělit na oblasti, kde existují nejméně tři konkurenční infrastruktury (například optické a kabelové sítě nebo Wi-Fi), a zbytek, kde tomu tak není. Tam, kde by byla dostatečná konkurence, by podle ČTÚ Telefónica nepodléhala regulaci. V druhé oblasti by regulace nadále platila, ale za určitých podmínek. Dosud musela Telefónica všude v rámci regulace nabízet jiným firmám na velkoobchodním principu svoje služby xDSL.

Evropská komise se rozhodla návrh ČTÚ důkladněji prošetřit. „Čeští spotřebitelé by neměli být připraveni o možnosti, které nabízejí trhy s rozvinutější konkurencí v oblasti širokopásmového připojení, včetně vysokorychlostních sítí,“ uvedla komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová.

„Komise má pochybnosti o konkurenčních tlacích ze strany sítí Wi-Fi vzhledem k roztříštěnosti jejich poskytovatelů a neochotě zákazníků přejít na levnější služby nabízející nižší rychlost v případě, že by společnost Telefónica zvýšila ceny,“ uvedla komise.

Komise se rovněž domnívá, že by plány ČTÚ mohly ovlivnit obchod v EU vzhledem k tomu, že podmínky pro přístup k měděné a optické síti společnosti Telefónica v ČR mohou určovat náklady na internetové služby nabízené jinými operátory v ostatních členských státech.

EK se zároveň nelíbí, že ani v obcích, kde by měla regulace pokračovat, ČTÚ nepočítá s regulací cen nebo opatřeními s nákladovou orientací. Podle ČTÚ ale ceny na tomto trhu nikdy regulaci nepodléhaly.

Komise nyní zahájila podrobné šetření, které má zjistit situaci na českém trhu. Pokud zjistí jiný stav, než popisuje ČTÚ, může doporučit nebo nařídit vlastní nápravná opatření.