Věřitelé Sazky dostanou zpátky pětinu svých pohledávek

Praha - K věřitelům zkrachovalé Sazky se dostaně zpět téměř 20 procent z jejich pohledávek. Částka vyplývá z návrhu, který Městskému soudu v Praze poslal insolvenční správce firmy Josef Cupka. Peníze by se měly rozdělovat mezi dva tisíce věřitelů, jimž insolvenční správce uznal pohledávky přesahující 15 miliard.

Insolvenční správce vyplatí pohledávky poté, kdy jeho návrh na uspokojení jednotlivých věřitelů schválí soud. Výjimku mezi věřiteli udělil Cupka The Bank of New York Mellon už v březnu, když bance zaslal 567 milionů korun z prodeje majetkové podstaty podniku.

„Mezi věřitele se zjištěnými pohledávkami chce správce rozdělit 874 milionů korun. Celková výše pohledávek, kterých se částečný rozvrh týká, dosahuje 4,5 miliardy korun,“ objasnila Cupkova mluvčí Lenka Tichá. Zbývající peníze budou podle ní mezi věřitele rozděleny až po vyřešení několika set incidenčních sporů, které jsou stále předmětem soudních jednání.

Miroslav Hájek z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners považuje výplatu téměř pětiny pohledávek věřitelům v kontextu statistik úpadků v Česku za nadprůměrný výsledek insolvenčního řízení. Věřitelé si prý velmi často nesáhnou ani k deseti procentům.


Sazka nyní patří skupinám PPF a KKCG, které ve výběrovém řízení nabídly nejvyšší částku 3,81 miliardy. Z těchto peněz právě Cupka vyplatil The Bank of New York Mellon, která měla svůj dluh zajištěný budovou a pozemky Sazky v Praze na Vysočanech. Zajištěný věřitel je uspokojován přednostně. K Městskému soudu v Praze se loni v květnu přihlásilo 2 075 věřitelů Sazky s pohledávkami za 41,1 miliardy korun. Velkou část z nich ale insolvenční správce popřel.

V insolvenci a následně v konkurzu se Sazka ocitla kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 areny. V součanosti budova slouží jako zajištění dluhopisů vydaných kvůli její stavbě. Akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu. Tím největším je Český svaz tělesné výchovy.