Nový portál zjednoduší orientaci ve veřejných zakázkách

Praha - Nový internetový portál vsechnyzakazky.cz, který představili zástupci sdružení Oživení, má zjednodušit vyhledávání informací o veřejných zakázkách v Česku. Zájemci si na stránkách mohou najít, co nejčastěji určitý zadavatel nakupuje nebo komu nejčastěji zakázku přiděluje.

Portál má zpřehlednit i finanční toky vynaložené přes veřejné zakázky a zvýšit možnost jejich kontroly. Osahuje údaje od roku 2007 a má sloužit novinářům, odborníkům, i občanům, kteří se o veřejné zakázky zajímají. Portál čerpá data z oficiálního Věstníku veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj a databáze pražského magistrátu Zakázky pod lupou. Informace umožňuje lépe vyhodnocovat, třídit a porovnávat. Věstník sice obsahuje dost informací, je ale nepřehledný a pro uživatele složitý. 

„Oficiální systém je velmi nepřehledný a uživatelsky nepřívětivý, ten náš to dává do logických celků. Slibujeme si od něj to, že občané mohou snadněji kontrolovat zadavatele zakázek. Na vyšších místech se mluví o větší transparentnosti, ale v praxi to pořád pokulhává,“ řekl Martin Kameník, koordinátor programu bez korupce, který připravil portál vsechnyzakazky.cz

„Naším cílem bylo dát dostupná data do systému, ve kterém by se s nimi dalo lépe pracovat,“ řekl spolutvůrce portálu Jiří Skuhrovec. Portál třídí zakázky podle jednoduchých kritérií a uživatelé si mohou vyhledat například informace o tom, jestli zadavatelé vypisují spíše otevřené tendry nebo zakázky s oslovením jednoho dodavatele. Data, která jsou pravidelně aktualizována, je možné přenést do jednoduchých tabulek.

Video Martin Kameník vysvětluje použití portálu
video

Martin Kameník vysvětluje použití portálu