Česku hrozí, že přijde o 22 miliard z evropských fondů

Praha - Pokud Evropská komise do konce letošního roku Česku neobnoví proplácení dotací, může Česká republika přijít v evropských fondech asi o 22 miliard korun. Jde hlavně o peníze z operačních programů Životní prostředí a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dokument ministerstva pro místní rozvoj považuje za rizikové šest programů z osmnácti, které spravují tuzemské úřady.

„Na základě zhodnocení dosavadního vývoje realizace OP Životní prostředí ministerstvo pro místní rozvoj - národní orgán pro koordinaci identifikoval významná rizika, která mohou mít vliv na včasné vyčerpání prostředků programu,“ stojí v materiálu pro úterní jednání kabinetu. Podobnou větu si lze přečíst také v případě programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Riziko ztráty blíže neurčeného objemu peněz konstatovalo ministerstvo pro místní rozvoj také u Integrovaného operačního programu. „Jde o rizika identifikovaná v prioritních osách, jejichž realizaci zajišťuje zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra ČR,“ uvádí zpráva.

Jana Jabůrková, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj

„Nejohroženějším programem je Vzdělávání pro konkurenceschopnost a u toho my navrhujeme relokaci peněz do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a do regionálních operačních programů, kde je šance, že schopnost vyčerpat ty peníze bude větší.“


Za rizikové označuje dokument také programy Doprava, Výzkum a vývoj pro inovace a Regionální operační program Severozápad. U programů financujících dopravu a výzkum ministerstvo pro místní rozvoj ani ministerstvo financí riziko ztráty peněz neuvádí.

U všech rizikových programů navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj řadu nápravných opatření, která mají snížit míru uvedených rizik nebo je přímo odstranit. Zároveň ale resort v předkládací zprávě poznamenává, že v současné době jsou již možnosti pro uskutečnění zásadních opatření velmi omezené. „Uložená opatření proto musí být odpovědnými subjekty vnímána jako klíčová pro minimalizaci rizika nedočerpání alokace a musí být podniknuty veškeré potřebné kroky včas,“ píše se ve zprávě.

Termín obnovení proplácení dotací zůstává nejistý

Aktuální potíže tuzemských programů souvisí s pravidly EU, podle kterých je nutné do konce každého roku vyčerpat z fondů určitý objem peněz. Když to státní úředníci nestihnou, nevyčerpané peníze pro příslušný rok propadnou a vrátí se do unijního rozpočtu.

Problémy prohloubilo také březnové rozhodnutí vlády, která na doporučení Evropské komise kvůli nesrovnalostem v tuzemském dotačním systému pozastavila odesílání žádostí do Bruselu o zpětné proplacení dotací. Čas na nápravu dostal kabinet do konce června. Eurokomisař pro regionální politiku Johannes Hahn minulý týden uvedl, že termín možného obnovení proplácení evropských dotací je zatím nejasný. Ministerstvo pro místní rozvoj věří, že by se mohl obnovit tok dotací do Česka v září.

Video Komentář Daniela Brauna
video

Komentář Daniela Brauna

Komentář Daniela Brauna

Telefonát Daniela Brauna a Veroniky Ondráčkové

Vyjádření Jany Jabůrkové

Česko může do roku 2013 z Bruselu dostat přes 778 miliard korun

V období let 2007 až 2013 může Česko získat z Bruselu podle aktuálního kurzu uváděného ministerstvem pro místní rozvoj 778,5 miliardy korun. Celkem úřady proplatily příjemcům dotací od roku 2007 do začátku května 333,8 miliardy korun.