Provázanost Česka s Německem roste

Praha – Do Německa směřuje stále více českých produktů. Obrat zahraničního obchodu České republiky s Německem od roku 2000 vzrostl na dvojnásobek a loni jeho hodnota činila rekordních 1,6 bilionu korun. Česko má s Německem dlouhodobě kladnou obchodní bilanci, více produktů tedy k sousedům vyváží, než od nich dováží. Na celkovém obratu zahraničního obchodu Česka se Německo podílí zhruba třetinou.

„Vysoká míra provázanosti české ekonomiky s ekonomikou Německa dlouhodobě ovlivňuje vývoj zahraničního obchodu ČR s Německem. Odstranění posledních administrativních bariér po vstupu České republiky do EU ovlivnilo další rozšíření vzájemné obchodní výměny,“ vysvětlil Český statistický úřad.

V roce 2000 obrat zahraničního obchodu s Německem obnášel 854,1 miliardy korun a do roku 2005 vzrostl na 1,179 bilionu korun. Jeho hodnota se zvyšovala až do roku 2007. V následujících dvou letech ale kvůli globální krizi poprvé v historii samostatné České republiky obrat zahraničního obchodu s Německem meziročně klesl až na 1,223 bilionu korun v roce 2009. „V roce 2010 a 2011 provázel zahraničí obchod s Německem opětovný růst,“ stojí ve zprávě Českého statistického úřadu.

Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu

„Oboustranně se nejvíce vyváží motorová vozidla. Na vývozu převažuje dále zařízení k automatickému zpracování dat, telefonní přístroje, televizní přijímače a další příslušenství k vozidlům. Co se týče dovozu, tak tam jsou důležité ještě elektrické přístroje pro napětí do tisíce voltů, předměty z plastu, léčiva.“


Na obratu zahraničního obchodu s Německem měl vždy nadpoloviční podíl vývoz z ČR, který se v letech 2005 až 2011 postupně zvyšoval. Zatímco v roce 2005 se český vývoz podílel na celkovém obratu 53,3 procenta, tak v roce 2010 to bylo 57,2 procenta a loni 57,4 procenta.

V letech 2005 až 2011 vykazovala bilance zahraničního obchodu s Německem každoročně přebytek, který se postupně zvyšoval. Loni vzrostl z 205,5 miliardy korun v roce 2010 na 236,8 miliardy korun. Přebytek obchodní bilance, který Česko vykazuje v obchodě s Německem, podle statistiků výrazně pomáhá k udržení celkové bilance zahraničního obchodu v kladných číslech.

Video Rozhovor s Karlem Králem
video

Rozhovor s Karlem Králem