Českým obcím loni rekordně klesly příjmy, skončily ale v plusu

Praha - Českým obcím loni rekordně klesly celkové příjmy, a to o 10,4 miliardy korun, tedy o 4,8 procenta. Propad příjmů musely kompenzovat poklesem výdajů o 5,8 procenta a jako celek tak vykázaly přebytek 0,8 miliardy korun. Nejlepších výsledků dosáhly nejmenší obce. Analýzu provedla společnost Czech Credit Bureau (CCB). Mezi obcemi není započítána Praha.

Za nižší příjmy může podle CCB zejména snížení dotací o 6,7 miliardy korun, které bylo způsobeno mimo jiné několikamiliardovým snížením transferů z Regionálních rad regionů soudržnosti, právních subjektů zřízených pro čerpání financí z fondů EU. Kapitálové příjmy obcí se snížily o 4,2 miliardy korun. „Znamená to, že se obce v tomto roce nesnažily vyrovnat nižší objem dotací prodejem svého majetku. Výjimkou byly nejmenší obce,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CCB Věra Kameníčková. 

Jan Cikler, projektový manažer, CCB

„Obce méně investovaly, měly menší kapitálové výdaje. Ale překvapivě se dá říct, že částečně poklesly i běžné výdaje na údržbu na provoz obce.“


Loňský přebytek rozpočtu svědčí o odpovědném přístupu obcí. Kladné saldo se objevilo po dvou letech schodků. Vykázaly jej všechny kategorie obcí s výjimkou těch největších nad 5 000 obyvatel, kterých jsou čtyři procenta. Na poměrně vysoký propad příjmů reagovaly obce značným omezením výdajů, a to nejenom kapitálových (o 10,3 miliardy korun), jak bývá v dané situaci obvyklé, ale i těch běžných.

Video Rozhovor s Věrou Kameníčkovou
video

Rozhovor s Věrou Kameníčkovou

Od roku 2007 se poprvé snížil dluh obcí, a to o 0,5 miliardy korun. Nejrychleji se dluh snížil u nejmenších obcí. U této kategorie obcí se ale také nejrychleji snížily příjmy. V osmi krajích se dluh meziročně zvýšil a v pěti krajích se snížil. Nejrychleji se dluh zvýšil v Ústeckém kraji (o 16 procent) a pak v Jihočeském kraji (o 7 procent). Naopak pokles obecního dluhu byl nejrychlejší v Jihomoravském kraji (o 16 procent) a v Karlovarském kraji (o 6 procent). Nejvíce i nadále dluží obce v Libereckém a Jihomoravském kraji, naopak nejlépe hospodaří na Vysočině. 

Rating obcí zůstává na stejné úrovni

CCB používá na hodnocení obcí vlastní rating. Průměrný rating obcí bez Prahy zůstal loni po dvou letech zhoršování meziročně na stejné úrovni. Snížil se počet obcí s nejlepším i s nejhorším stupněm ratingu. Už třetím rokem po sobě platí, že počet obcí s nejvyšším ratingovým stupněm byl nižší než počet obcí s nejhorším ratingovým stupněm. V roce 2011 získalo nejlepší hodnocení 278 obcí a nejhorší 298 obcí.