Česko dalo do pořádku systém čerpání fondů EU

Praha - Česká republika už zná finální podobu nápravy systému čerpání peněz z fondů EU. Ministerstvo pro místní rozvoj podle své mluvčí Jany Jabůrkové teď odešle návrh změn do Bruselu, který na jaře Česku proplácení dotací kvůli chybám v tuzemských programech pozastavil. Následně bude termín obnovení proplácení dotací záviset na rozhodnutí Bruselu. V případě, že by Evropská komise do konce letošního roku platby neobnovila, mohlo by Česko přijít o desítky miliard korun z eurofondů.

Jana Jabůrková, mluvčí MMR

„Věříme, že splněním akčního plánu (změn systému čerpání dotací) budou odstraněny vytýkané nedostatky, a budou tak splněny všechny požadavky, které povedou k obnově čerpání.“


Podle Jabůrkové byly všechny změny průběžně konzultovány s bruselskými úředníky. Komise kritizovala Česko především kvůli problémům s kontrolou a auditem, zadáváním veřejných zakázek a fluktuací úředníků odpovědných za dotace.

Brusel teď posoudí, jestli se náprava podařila

Brusel teď bude bude zkoumat, nakolik se tuzemské úřady skutečně polepšily a zda provedly požadované změny. „Nelze vyloučit, že si EK vyžádá doplňující informace, nebo že přijedou její úředníci na ověřovací misi. Poté bude následovat rozhodnutí o obnovení finančních toků mezi Bruselem a ČR,“ vysvětlila mluvčí.

Video Rozhovor s Danielem Braunem
video

Rozhovor s Danielem Braunem

V rámci nápravných opatření přichystalo ministerstvo metodiku pro vypisování veřejných zakázek spojených s čerpáním peněz z fondů EU. Ve spolupráci s resortem financí pak zaktualizovalo pokyny pro výběr zaměstnanců podílejících se na čerpání peněz z fondů EU. Vypracován byl také metodický pokyn k využívání služeb externích subjektů, který byl projednán s Evropskou komisí.

Současně bylo proškoleno celkem 4 280 lidí, z nichž tři čtvrtiny byli příjemci, kteří se na seminářích zdokonalovali především v oblastech kontrol projektů a způsobilých výdajů. „Semináře jsou věnovány také novele zákona o veřejných zakázkách. Přijetí novely je velkým posunem k odstranění nedostatků, k nimž směřovala zásadní kritika ze strany EK,“ dodala Jabůrková.

Nečas splnění podmínek pochválil přímo z Bruselu

„Já to považuji skutečně za klíčové,“ prohlásil dnes v Bruselu ke splnění akčního plánu premiér Petr Nečas. „Nemělo by hrozit to, že se vezmou prostředky jedné členské země a přehodí se druhé členské zemi,“ dodal. 

Premiér Petr Nečas 

Premiér Petr Nečas„My samozřejmě považujeme za klíčové, aby se podařilo v průběhu léta, nebo nejpozději v první polovině podzimu obnovit čerpání evropských fondů pro Českou republiku.“


Potíže nastaly zejména u programů Severozápad, Střední Čechy, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Doprava a Životní prostředí, u kterých ministerstvo financí kvůli podezřením na různé nesrovnalosti nepřijímá žádosti o proplacení dotací. Ve Středočeském kraji to souvisí s kauzou bývalého hejtmana Davida Ratha.

Pokud letos dotace nepřijdou, státní schodek bude o 100 miliard vyšší

Kdyby Evropská komise proplácení peněz neobnovila ještě letos, znamenalo by to prohloubení schodku státního rozpočtu zhruba o 100 miliard korun. To by se rovnalo navýšení deficitu státní pokladny zhruba na šest procent hrubého domácího produktu, uvedl před měsícem premiér Petr Nečas. Ministr financí Miroslav Kalousek to ale označil za „čistě hypotetické“.

Jak Česko čerpá evropské dotace?
Zdroj: ČT24

Jednotlivé úřady vyplácí dotace nejdříve ze státního rozpočtu a Brusel poté proplácí tyto peníze zpětně. Když ale evropští úředníci zjistí nějaký problém, mohou zpětné proplacení dotace zastavit. V období 2007 až 2013 může Česko získat z Bruselu podle aktuálního kurzu 778,5 miliardy korun. Celkem úřady proplatily od roku 2007 do začátku letošního května ze státního rozpočtu 333,8 miliardy.