Bestsport, vlastníka O2 areny, je možné reorganizovat

Praha – Vrchní soud změnil rozhodnutí Městského soudu v Praze a schválil plán reorganizace společnosti Bestsport, který vlastní a provozuje pražskou O2 arenu. Firma je od května 2010 v úpadku. Pokud by vrchní soud dnes plán reorganizace neschválil, společnost by spadla do konkurzu. Plán reorganizace Bestsportu předložila společnost PPF Healthcare. 

Městský soud v Praze plán neschválil, protože byl podle něj v rozporu s insolvenčním zákonem. Proti zamítnutí plánu reorganizace Bestsportu městským soudem se odvolali největší věřitelé firmy, skupiny PPF, KKCG i advokátní kancelář zastupující zajištěné držitele dluhopisů. Vrchní soud má ale jiný názor. Podle největších věřitelů umožňuje vyšší uspokojení jejich pohledávek, než by se dosáhlo v rámci konkurzu. Předložený plán podporuje také samotný Bestsport.

Dan Plovajko, mluvčí KKCG:

„Rozhodnutí vrchního soudu vítáme, protože řešení insolvence reorganizací bylo naší dlouhodobě preferovanou variantou. Je to nejlepší řešení pro věřitele Bestsportu.“


Podle předsedy představenstva Bestsportu Richarda Benýška akciové společnosti jako dlužníkovi nabíhají úroky z prodlení ve prospěch zajištěných věřitelů, což jsou držitelé dluhopisů. Denně je to částka přes 320 tisíc korun. „S původním rozhodnutím městského soudu o zamítnutí reorganizačního plánu jsem se těžce smiřoval. Na jedné straně jsme dělali maximum pro zvýšení hodnoty společnosti, šetřili jsme, rostly výnosy, podařilo se nám dostat do O2 areny parádní akce a překlenout dobu od prohlášení insolvenčního řízení. A na straně druhé jsme ale věděli, jakou zátěž a problémy pro nás znamená prodlužování nejistoty, když nebyl plán soudem schválen,“ dodal Benýšek. 

„Vrchní soud v úterý vyhověl odvolání věřitelů a schválil reorganizační plán Bestsport, akciová společnost, původně předložený koncem března. Je to jednoznačně dobrá zpráva. Rozhodnutí vrchního soudu vítáme, protože pro nás znamená konec rostoucích nákladů, které musíme jako dlužník hradit, a konec nejistoty ve vztahu k obchodním partnerům,“ uvedl předseda představenstva Richard Benýšek. 


Rozhodnutím vrchního soudu podle nejmenovaného právního experta proces schvalování restrukturalizace ale nekončí. Celá věc se prý nyní vrátí na městský soud, který by měl plán vyvěsit na internet a pak svolat schůzi věřitelů Bestportu. Na takto svolané schůzi pak věřitelé budou o plánu hlasovat. 

Plán PPF Healthcare počítá s ovládnutím O2 areny věřiteli Bestsportu

Plán PPF Healthcare počítá s tím, že vysočanskou halu ovládnou věřitelé Bestsportu. Jeho podstatou je přesunutí celého podniku včetně budovy do nově vytvořené společnosti Bestsport Arena. V té se má navýšit základní jmění a akcie mají být přiděleny v první řadě zajištěnému věřiteli, tedy správci dluhopisů The Bank of New York Mellon, a také ostatním nezajištěným věřitelům poměrně k výši pohledávek. Druhá nově vzniklá firma Bestsport Services má nést břemena původního podniku. I v ní mají získat nezajištění věřitelé podíly poměrně svým pohledávkám.

Bestsport má stejné akcionáře jako zkrachovalá loterijní společnost Sazka, tedy sportovní svazy. Jeho největším majetkem je právě O2 arena, kterou znalecký posudek vypracovaný společností Ernst&Young ocenil na nejvýše 1,57 miliardy Kč, samotná stavba haly přitom vyšla na sedm miliard korun. Celý Bestsport ocenila auditorská firma na 1,745 miliardy korun. O2 arena patří k nejmodernějším stánkům v Evropě s kapacitou až osmnáct tisíc míst.