Evropská unie bude mít jednotný patent

Brusel – „Dnes jsme dosáhli finální dohody na patentu EU,“ napsal unijní prezident Herman Van Rompuy na svém twitteru. Lídři Evropské unie se tak po několik desítek let trvajících sporech a debatách dohodli na zavedení jednotného unijního patentu. Cílem je snížit náklady firmám a pomoci zvýšit konkurenceschopnost evropského hospodářství. 

Pokusy zavést v zemích EU patentový systém, v němž by stačilo nechat si patent schválit v jedné zemi tak, aby platil i v dalších, se táhnou velmi dlouho. Mimo dohodu bude nakonec kvůli jazykovým sporům pouze Španělsko. Evropská komise v minulosti uváděla, že zatímco v USA stojí procedura při uznávání patentu kolem 1 850 eur, v unii je to až dvacet tisíc eur, z nichž zhruba čtrnáct tisíc eur připadá na překlady do jazyků EU. Patenty budou nakonec fungovat ve třech jazycích: francouzštině, angličtině a němčině. 

Debaty o patentu se kromě sporů o to, v jakých jazycích bude patentový systém fungovat, vedly i kvůli tomu, kde by měl sídlit patentový soud. O jeho sídlo usilovaly Německo, Francie a Británie. Nakonec bude v Paříži. Vzhledem k tomu, že patentová problematika je hodně složitá, tak některá odborná pracoviště budou v Británii (Londýn) a v Německu (Mnichov), což umožnilo finální kompromis.  

Dosavadní systém patentování v Evropě je složitý a drahý. Žádosti posuzuje EPO, což je mezivládní úřad sdružující evropské patentové organizace, jehož členy je 38 zemí (27 států EU a 11 dalších evropských zemí). Problém byl ale dosud v tom, že autoři musí získat potvrzení ve všech zemích, v nichž usilují o patentovou ochranu. To ale znamená obrovské náklady na překlady i další administrativu.