Tuzemští rejdaři si u Evropské komise stěžují na stát

Praha – Česká republika podle tuzemských dopravců nedodržuje zásadu správného rozdělování dotací z Evropské unie a stěžují si tak u Evropské komise. Rejdaři by se v tomto sporu mohli domoci až šestimiliardového odškodnění. Podle dopravců jejich podnikání ohrožuje to, že stát nezajistil dostatečnou splavnost českých řek, zejména Labe. Nynější stížnost k Evropské komisi podaly celkem tři tuzemské společnosti, Evropská vodní doprava - sped, ČSPL a provozovatel vnitrostátní nákladní dopravy Konakl. 

„Vzhledem k tomu, že (český stát) investuje pouze do železničních a dálničních sítí a vodní cesty nebuduje, pak dochází k diskriminaci oboru vodní dopravy,“ míní ředitel společnosti Evropská vodní doprava - sped Lukáš Hradský. To podle něj odporuje přístupové smlouvě k EU, v níž se ČR zavázala, že nebude upřednostňovat jednotlivá průmyslová odvětví před jinými sektory.   

Evropská komise bude rozhodovat pouze o tom, zdali je stížnost rejdařů oprávněná, uvedl právní zástupce rejdařů Arsene Verny. Pokud pro ně vyšetřovací řízení skončí úspěchem, budou se otázkou odškodnění zabývat české soudy. V případě, že Evropská komise oprávněnost požadavků rejdařů uzná a rozhodnutí českých soudů bude pro rejdaře neuspokojivé, mohou se obrátit na Soudní dvůr EU v Lucemburku.   

Lodní doprava na Labi
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Kvůli tomu, že je český stát při výstavbě infrastruktury pro lodní dopravu nečinný, byli dopravci nuceni propustit stovky kvalifikovaných zaměstnanců a sešrotovat a prodat desítky lodí pod cenou, uvedli v tiskové zprávě stěžovatelé. Kvůli nízkým vodním stavům na Labi čeští rejdaři nemohou na společném trhu EU nabízet ani opravárenskou činnost, napsali také.   

Tím, zda má stát povinnost zajistit rejdařům podmínky pro podnikání na tuzemských řekách, se už v minulosti zabývaly české soudy. V březnu například Ústavní soud zamítl žádost společnosti ČSPL, která se kvůli nesplavnému Labi domáhala náhrad za 1,8 miliardy korun. Další české soudy v minulosti rozhodly, že stát nemá podle žádných právních norem povinnost zajišťovat celoroční splavnost Labe pro nákladní dopravu.