Resortu kultury hrozí osekání rozpočtu skoro o čtvrtinu

Praha - Pokud by rozpočet ministerstva kultury v příštích letech měl dostat podobu, jakou ve středu schválila vláda, resort by pravděpodobně mohl financovat jen své příspěvkové organizace a činnost církví. Těm by státní příspěvek distribuovaný přes rozpočet ministerstva náležel ještě několik let po případném schválení restitucí. V letech 2013 až 2015 by se rozpočet ministerstva měl oproti letošním 8,4 miliardy korun snížit až na pouhých 6,5 miliardy korun v roce 2015.

Pokud by vedení úřadu nepřišlo s výraznou změnou ve financování svých příspěvkových organizací, z rozpočtu by nezbylo nic na podporu živého umění, kulturních aktivit menšin či památkové programy. Ministerstvo ale zatím sumy navržené vládou nechce příliš komentovat.

„Se snížením rozpočtu se snažíme nějak vyrovnat. Ale platí, že na základě těchto částek vypracuje ministerstvo kultury návrh rozpočtu na rok 2013 a výhled na roky 2014 a 2015, včetně požadavků na případné změny návrhu rozpočtu, a předloží je ministerstvu financí do 31. července,“ informovala mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková.

Rozpočet vylepší peníze z Evropy

Na příští rok výhled počítá se sumou 6,9 miliardy a pro rok 2014 s 6,7 miliardy korun - to jsou ale částky bez případných zdrojů z evropských fondů. Ministerstvo kultury v letošním roce například má ve svém rozpočtu celou miliardu z těchto peněz. Částka 6,5 miliardy odpovídá rozpočtu, s nímž ministerstvo hospodařilo v letech 2004 a 2005.

Výrazné úspory se dotkly resortu už letos. Ministerstvo kultury sice v tomto roce hospodaří s rozpočtem 8,4 miliardy korun, tedy o miliardu vyšším než loni, rozdíl však tvoří právě peníze z evropských fondů, které jsou určeny na konkrétní projekty, především na opravu památkových objektů. Loni na tyto projekty šlo 330 milionů.

Strukturální fondy ale počítají se spolufinancováním ve výši 15 procent ceny celého projektu. A to v případě až miliardového objemu ceny všech aktuálně rozjetých projektů činí kolem 150 milionů korun, které musejí jít z rozpočtu ministerstva kultury.

Ministerstvo proto muselo šetřit - a rozhodlo se peníze ubrat tam, kde ministři kultury dlouhodobě sklízejí kritiku za podfinancování, tedy v živé kultuře. Kráceny jsou letos i peníze na knihovny, pro profesionální divadla a orchestry i na památkové programy.

Ministerstvo kultury financuje i církve

V rozpočtu ministerstva kultury jsou významnou položkou výdaje na činnost církví, v letošním rozpočtu to bylo 1,4 miliardy korun. Největší podíl v rozpočtu nicméně tvoří suma určená pro tři desítky příspěvkových organizací. Ta letos byla navýšena z loňských 4,2 miliardy na 5,3 miliardy. 850 milionů z této sumy jde na rekonstrukce budov, ale zvýšil se i příspěvek na provoz příspěvkových organizací, a to o 226 milionů korun.