Rozpočtové určení daní: Víc obcím, míň velkým městům

Praha - Na 12 miliard korun má obcím přinést novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou dnes v závěrečném čtení schválila Poslanecká sněmovna. Polepší si tak menší sídla, naopak čtyři největší města o část peněz přijdou. Novelu, kterou podpořilo celkem 148 poslanců napříč stranami, nyní dostane k posouzení Senát. Hospodaření krajů, obcí a firem se státní účastí bude mít pod dohledem nejspíš NKÚ.

Největším městům v kase peněz ubyde

Praha, Brno, Plzeň a Ostrava mají přijít celkem o zhruba 1,1 miliardy korun, v konkrétních číslech by mělo hlavní město přijít ročně o 650 milionů korun, Brno o 203 milionů, Ostrava o 158 milionů Kč a Plzeň o 90 milionů korun. Novela ruší národní dotační programy pro obce, které tyto peníze místo toho získají právě na základě posílení příjmů z rozpočtového určení daní. Tímto přesunem by měly získat 10,5 miliardy korun, asi 1,5 miliardy korun mají získat z částky, kterou v současné době obsahuje kapitola Všeobecná pokladní správa jako příspěvek na školství.

Vesnice
Vesnice

Menší obce a města dosud dostávaly v průměru 6 800 korun na jednoho obyvatele. Změnou zákona se to má zvýšit v průměru na zhruba 9 000 korun.

Vláda v předloze navrhla, aby se při výpočtu příjmů obce zohledňovala rozloha obce jen do výše tří hektarů na jednoho obyvatele. Poslanci přistoupili na návrh rozpočtového výboru a zvýšili tento limit na deset hektarů. Podle zpravodaje k novele Vladislava Vilímce (ODS) si v důsledku tohoto omezení pohorší asi 57 obcí, původně by jich to pocítilo několikanásobně víc.

Obce by měly získávat 20,83 procenta z vybrané daně z přidané hodnoty proti vládou navrhovaným 21,93 procenta. Z daně z příjmů zaměstnanců by měly dostávat 22,84 procenta.

Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad

Hospodaření obcí bude bystrým okem sledovat NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) asi bude moci prověřovat hospodaření některých firem s účastí státu, krajů a obcí. Ústavní novelu dnes hladce schválili poslanci. Předloha míří do Senátu. K dalšímu projednávání ústavní změny se sněmovna dostala až po řadě měsíců. Přijatý pozměňovací návrh týkající se společností je prý kompromis.

Podle důvodové zprávy k pozměňovacímu návrhu se předpokládá, že kontrole by podle zákona o NKÚ mělo podléhat hospodaření firem, v nichž má stát, kraje nebo obce aspoň poloviční podíl. Kontroloři by ale nemohli do společností kotovaných na burze. Ústavní novela dále předpokládá, že se prověrkové pravomoci NKÚ rozšíří i na kraje a obce a také na veřejnoprávní subjekty. Nyní může úřad kontrolovat jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. V případě krajů a obcí bude moci NKÚ zkoumat jen hospodaření z pohledu zákonnosti, nikoli třeba ekonomičnosti. Novela by měla platit od příštího roku.