Asmussen: Eurozóna by měla mít právo zasahovat do státních rozpočtů

Brusel - Eurozóna musí být vybavena takovými pravomocemi, které jí umožní zasahovat do rozhodování jednotlivých členských zemí. Na semináři v Bruselu to řekl člen Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Jörg Asmussen. Jeho návrh mimo jiné znamená, že jednotliví členové by nemohli vydávat dluhopisy, jak se jim zlíbí.

Zdroj: ISIFA/Getty Images Autor: Ralph Orlowski

„Jádro současných debat o budoucnosti hospodářské unie má jméno, a tím je hlubší dělení se o suverenitu,“ řekl Asmussen na semináři Budování hlubší ekonomické unie: Co dělat a čeho se vyvarovat. Eurozóna by tak měla možnost zasahovat do státních rozpočtů jednotlivých zemí a měnit některá politická rozhodnutí učiněná na národní úrovni.

„To znamená obdařit eurozónu pravomocemi k efektivní prevenci a nápravě neudržitelné politiky v každém členském státě eurozóny. Konkrétně by to znamenalo, že eurozóna by měla možnost omezovat schopnost zemí vydávat dluhopisy a měla by právo zasahovat do státních rozpočtů a rovněž nutit členské státy k tomu, aby napravovaly svou politiku, ať už to bude v oblasti fiskální, strukturální či finanční,“ řekl Asmussen.

Vůči problémovým zemím musí být eurozóna přísnější

Činitel ECB také řekl, že Evropská unie a její instituce musejí být přísnější na ty země, které začaly své hospodářské problémy řešit příliš pomalu, a ohrozily tak hospodářskou situaci ostatních. Přílišná zdvořilost a neochota zasahovat do politiky členských zemí podle Asmussena bránila v Evropské unii zavádění reforem.

„Takový nedostatek tlaku od ostatních členů v rámci rozhodovacích procesů má skutečné náklady, jak už jsme bolestně zjistili během krize. A také se zdá, že jsme pořád ještě nedostali úplnou lekci: termíny pro nápravu nadměrných deficitů se posouvají; nástroje k nápravě, které jsou dostupné i v rámci nových procesů, se jednoduše nepoužívají, jak v nedávném procesu makroekonomické nerovnováhy názorně ukázaly příklady Španělska a Kypru,“ řekl Asmussen.

„Pokud má být vzájemný dohled účinný, tak toto se musí změnit. My si nemůžeme dovolit, abychom některým zemím eurozóny umožnili provádět politiku, která bude zátěží pro ostatní a která bude destabilizovat celou hospodářskou a měnovou unii,“ dodal.

Hlubší integrace vyžaduje demokratickou podporu

Asmussen ale zdůraznil, že hlubší integrace eurozóny je udržitelná jen v případě, že bude mít demokratickou podporu a zodpovědnost. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je výrazně do tohoto procesu zapojit národní parlamenty. Ty by podle Asmussena jednaly o doporučeních v oblasti hospodářské politiky, která by jednotlivým zemím dávala exekutiva EU, tedy Evropská komise.

Lídři eurozóny chtějí, aby dohled nad bankami v eurozóně převzala ECB. To by měl být první krok směrem k založení společného orgánu pro pojištění vkladů a fondu pro podporu bank. Asmussen poznamenal, že ECB je připravena dohled nad bankami vykonávat.