Jednokorunové dluhopisy budu od příštího roku podléhat zdanění

Praha - Výnosy ze státních spořicích dluhopisů i dalších dluhopisů vydaných s nominální hodnotou jedna koruna budou od příštího roku i v případě fyzických osob podléhat zdanění. Vyplývá to ze schválené novely zákona, o které informovalo ministerstvo financí (MF). Letos vydané dluhopisy v hodnotě jedné koruny však dani nepodléhají. Základ daně se totiž zaokrouhluje na celé koruny dolů. Pokud tedy jmenovitá hodnota jednoho spořicího dluhopisu pro drobné investory činí jednu korunu, vlivem zaokrouhlení je efektivní daň nulová.

Dani nepodléhají výnosy ze spořicích dluhopisů vydaných letos na jaře, a bude tomu tak i u podzimní emise spořicích dluhopisů, kterou MF plánuje. Rovněž se nedaní ani výnosy dalších letos vydaných dluhopisů, například od firem, ovšem pouze pokud jsou v držení fyzických osob.

„Metoda zaokrouhlování se vztahuje pouze na fyzické osoby. Přitom bankovní a korporátní dluhopisy dominantně nakupují právnické osoby,“ upozornilo MF. Proto podle něj nehrozí, že by kvůli tomu stát přišel o miliardy nebo stamiliony korun na daních.

MF tak reagovalo na zprávu v Hospodářských novinách, podle které firmy vydávají stále více dluhopisy se jmenovitou hodnotou jedna koruna právě kvůli daňovému zvýhodnění a státu se následně snižují daňové příjmy o stovky milionů korun.

I v případě, že by fyzické osoby daň odváděly, by ale letos stát získal podle MF méně, než jsou stamiliony korun. „Nelze hovořit o “ztrátě„ pro státní kasu - jedná se o legální možnost, která zde existuje již dlouhou dobu. Je to asi stejně relevantní úvaha, jako kdyby bylo napsáno, že stát ztratí x miliard korun kvůli tomu, že sazba daně z příjmů fyzických osob není 50 procent, ale jen 15 procent,“ upozornil náměstek ministra financí Jan Gregor.