Centralizace EU je nedemokratická, tvrdí německý ekonom

Londýn - Snahy o řešení dluhové krize eurozóny postupnými centralizačními kroky, které předpokládají zavedení politické unie, jsou nedemokratické a z hlediska konečného cíle kontraproduktivní. Takovými slovy na adresu EU nešetří bývalý německý člen vedení Evropské centrální banky (ECB) Otmar Issing. Navíc se domnívá, že toto konání je „vrcholem naivity“ a ničí samotný základ politické unie. Zprávu přinesl britský list Financial Times.

Konec národních států, vytvoření skutečné evropské vlády

Issing souhlasí s tím, že v dlouhodobém pohledu je politická unie v EU žádoucí. Připomíná ale, že to neznamená nic jiného než konec národních států a vytvoření skutečně evropské vlády s daňovými pravomocemi, vlády podepřené skutečným evropským parlamentem. „Zakládat argument ve prospěch integrace primárně na záchraně měnové unie je stěží přesvědčivé,“ uvedl. Výzvy zahraničních politiků a expertů ke zrušení národní suverenity v Evropě ze strachu z toho, že na jejich ekonomiky dopadne zhroucení měnové unie, jsou podle Issinga „dobrým námětem pro satiru“.

Politická unie je nemožná, dluhová a bankovní unie nebudí důvěru

Podle Issinga nemůže být politická unie lékem na nynější krizi, protože dosáhnout jí v horizontu několika let je nemožné. Avšak nynější přístup politiků, to znamená prosazování dluhové a bankovní unie se slibem budoucí úplné integrace, žádnou důvěryhodnou strategií není. Podle něj to jen vyvolá odpor mezi lidmi a myšlenku politické unie těžce podkope.

Otmar Issing: Politická unie je nebezpečná

„Plynou z nich obrovská finanční rizika pro několik zemí a mohou nejen podkopat upřímné snahy o směřování k politické unii, ale zničit i samotný základ, na němž tento proces musí nakonec stát, to znamená identifikaci lidí s evropskou myšlenkou.“


EU se musí konečně držet závazků a smluv

EU se musí konečně začít držet smluv a závazků, které za cenu hluboké ztráty své důvěryhodnosti tolikrát porušila. „Měnová unie suverénních států nemůže fungovat bez principu zákazu finanční záchrany, což znamená, že každá země je zodpovědná sama za svou politiku. Finanční pomoc musí být založena na přísné podmíněnosti a poskytována při úrokových sazbách, které nepodkopou vůli k reformám. Jen tak může měnová unie přežít bez politické unie,“ napsal Issing.