Tesla se vrací do českých rukou

Praha - Hloubětínská společnost Tesla, která drží i stejnojmennou ochrannou známku, má od července staronové majitele. Podle nejnovějšího čísla měsíčníku Forbes jde o skupinku osmi Čechů, kteří už firmu i značku jednou vlastnili. Obojí před časem prodali. Teď to mají zpět.

Osm akcionářů, vesměs bývalých manažerů, získalo firmu, sídlící v pražském Hloubětíně, po kuponové privatizaci. V prosinci roku 2007 ji prodali. Čtyři pětiny akcií si za 813 milionů korun koupil Ir Enda O'Coineen se svou investiční společností Kilcullen Kapital Partners, který ale sázel spíše na spekulaci s pozemky a v areálu chystal rozsáhlý realitní projekt. Protože se mu nepovedlo prosadit změnu územního plánu, majoritu ve firmě podle smlouvy získali zpět původní vlastníci. Ir v Tesle zůstává jako minoritní akcionář se 13 procenty.

Noví akcionáři skupiny, k níž kromě hloubětínského areálu patří také závod v Mladé Vožici, chtějí především pečovat o ochrannou známku, z níž jim plynou licenční poplatky. Nevzdávají ale ani projekt s pozemky. „My nemáme v plánu nic jiného než trpělivost. A jednoho dne snad změny územního plánu dosáhneme,“ řekl Forbesu prezident společnosti František Hála.

TESLA - od fyzika k slovním hříčkám

Kdysi československý podnik vyráběl elektrotechnické přístroje a součástky pro profesionální, amatérské i vojenské využití. Vznikl v roce 1946 zestátněním a spojením 16 původně samostatných firem - šlo buď o československé podniky, nebo častěji o pobočky zahraničních koncernů.

Název byl původně inspirován jménem slavného srbského elektrotechnika Nikoly Tesly. Protože však v padesátých letech došlo k ideovému rozkolu „zemí socialistického tábora“ a tehdejší Jugoslávie se stala neoblíbenou, nebylo vhodné srbské jméno připomínat. Proto bylo vymyšleno, že TESLA je ve skutečnosti zkratkou TEchnika SLAboproudá. Vlivem postupného zaostávání za světovými výrobci se pak zejména v 80. letech začalo objevovat i výsměšné vysvětlení zkratky jako TEchnicky SLAbá.

Nikola TeslaNikola Tesla (18561943) byl americký fyzik srbského původu, vynálezce a konstruktér elektrických přístrojů. Dal základ moderní elektrotechnice. Přestože byl Tesla velmi plodný vynálezce, neměl výraznější podnikatelské schopnosti. Měl také potíže s uznáváním svých patentů, přičemž se dostával do konfliktů s jinými vynálezci a podnikateli, především s Edisonem a Marconim.

Tesla začal v roce 1884 pracovat ve společnosti Edison Machine Works. Po neshodách s Edisonem v roce 1886 založil vlastní firmu Tesla Electric Light & Manufacturing. Firma vyráběla a patentovala vylepšení pro obloukové lampy. Tesla se však chtěl věnovat strojům na střídavý proud, s čímž investoři nesouhlasili a propustili ho. Nenašel si práci v oboru a jistý čas kopal příkopy. V roce 1887 podepsal smlouvu s Edisonovým velkým rivalem Westinghousem a pokračoval v jeho laboratořích ve výzkumu střídavého proudu.


Tesla měla velké množství závodů. Jen v Praze to byly Tesla Karlín, Tesla Vršovice, Tesla Strašnice, Tesla Hloubětín a Tesla Holešovice, v rámci Česka byla Tesla v dalších 14 městech. Po revoluci se jednotlivé části podniku osamostatnily. Z větší části zanikly, protože nebyly cenou a kvalitou schopny konkurovat. Někdy se však přeměnily na soukromé firmy s jiným názvem.

Jediným přímým pokračovatelem v Česku je současná firma Tesla group, která vznikla z pobočky Tesla Hloubětín. Vyrábí především vysílací zařízení, vojenské mikrovlnné systémy, ale také některé zdravotnické přístroje nebo mobilní úpravny čisté vody. Závod v Mladé Vožici se zabývá strojírenskou výrobou. Celý podnik má přibližně 400 zaměstnanců.