Soud přidělil Pilsen Steel předběžného správce

Plzeň – Krajský soud v Plzni stanovil předběžným insolvenčním správcem zadlužené firmy Pilsen Steel pražskou společnost IS Žižlavský, v. o. s., advokátní kancelář zabývající se insolvenční správou. Soud již dal ve středu plzeňským hutím a kovárnám čtrnáctidenní lhůtu pro nalezení způsobu uspokojení pohledávek jednadvaceti přihlášených věřitelů, kteří požadují po podniku téměř 200 milionů korun. Správce musí do čtrnácti dnů podat soudu zprávu o zjištění majetku dlužníka a jeho ekonomické situaci. 

„Společnost nyní vede jednání s potenciálním zájemcem o finančně strategickou spolupráci spočívající v poskytnutí prostředků k uspokojení pohledávek věřitelů a obnovení výroby společnosti,“ řekl pověřený generální ředitel Tomáš Egermajer. Odmítl zveřejnit jméno možného investora. Podle informací ČTK jde o českou finanční skupinu. Nalezení vhodného řešení je ale závislé na postoji dominantních věřitelů, hlavně moskevské Vněšekonombanky, dodal.

Pavel Ratislav, personální ředitel

„Společným záměrem managementu, zaměstnanců i obchodních partnerů je obnovení provozu podniku, na němž se intenzivně pracuje.“


Pilsen Steel, který se od listopadu potýká s velkými dluhy a odstávkami, vlastní od roku 2010 ruský podnikatel Igor Šamis. Po středečním jednání soudu s věřiteli slíbil jeho právní zástupce Petr Kališ mimosoudní vyrovnání. Kališ předložil rámcovou dohodu s možným kupcem a zápisy o komplexním řešení pohledávek mezi Šamisem, Vněšekonombankou, která mu na nákup podniku půjčila (hovoří se o čtyřech miliardách korun) a je zástavním věřitelem, a neznámým investorem.   

Roman Štix, Alfa Max Czech, dodavatel šrotu

„Jednání s vedením i majitelem probíhají od ledna a takových čtrnáctidenních lhůt už bylo. Nikdy se ale nestalo vůbec nic. Je to jen další hra s důvěrou věřitele a smutnější je, že i s důvěrou zaměstnanců.“


„O vstupu investora do Pilsen Steelu se skutečně jedná,“ řekl Egermajer. Podle něj má podnik dostatek zakázek, ale nedá se říci, kdy se výroba po třítýdenní dovolené rozběhne naplno. Právníci podniku ve středu soudu předložili rámcovou smlouvu o obnovení provozu, prohlášení o zajištění za závazky, účetní rozvahu, elektronickou korespondenci s ČEZ Prodej, který zatím neobnovil plné dodávky elektřiny.

Právník Pilsen Steel požadoval u soudu lhůtu až čtyř týdnů pro zajištění dlouhodobého financování. Podle Kališe má dlužník nemovitý majetek za 605 milionů Kč. „Aktiva výrazně přesahují závazky podniku,“ dodal. Jejich saldo je nyní podle Kališe 743 milionů Kč.