Bendl chce nový dotační systém pro zemědělce co nejdříve

Praha  Ministerstvo zemědělství bude chtít přejít na nový systém dotací pro zemědělce tak brzo, jak to jen bude možné. Nejbližší termín je rok 2014, řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Nový způsobu dotací, který navrhuje Evropská komise v rámci přípravy Společné zemědělské politiky EU (SZP) platné od roku 2014, byl předmětem jednání Bendla se svým saským protějškem Frankem Kupferem. 

V současné době je hlavní dotací českých zemědělců jednotná platba na plochu vyplácená na hektar. Ve starých členských státech Evropské unie je ale uplatňován flexibilnější systém založený na takzvaných platebních nárocích. Ten by v novém unijním rozpočtovém období 20142020 měli přijmout i noví členové unie včetně České republiky. Zatím však není jasné, zda to bude již od začátku nového období, nebo až v jeho průběhu či až na jeho konci kolem roku 2020.

Právě budoucnost unijní zemědělské politiky byla hlavním předmětem dnešního ministerského setkání. „Prioritou našich resortů je konkurenceschopné fungování podniků na jednotném trhu. Proto se mimo jiné společně stavíme proti mnohokrát diskutovanému zastropování přímých plateb velkých podniků, které navrhuje Evropská komise,“ řekl ministr Petr Bendl. Zastropování je totiž podle obou ministrů diskriminující, neboť by dotace putovaly jen malým farmám. Ministři rovněž hovořili o aktuálním vývoji v sektoru mléka a mléčných produktů v souvislosti s přijetím a implementací tzv. mléčného balíčku a plánovaným zrušením kvót.

Ministr zemědělství Petr Bendl Petr Bendl, ministr zemědělství

„Pro sektor mléka v regionu obou zemí je po roce 2015 zásadní zejména stabilita systému. V této souvislosti jsme projednali možnosti využití nástrojů nového mléčného balíčku v obou zemích. Vyměnili jsme si také náměty na podporu zpracování a prodeje mléka přímo v regionech, kde se mléko produkuje.“


V neposlední řadě padla řeč i na problematiku povodní a možnosti prohloubení vzájemné spolupráce v kontextu minimalizace a předcházení škod spojených s těmito živelními pohromami. Ministerstvo zemědělství plánuje od roku 2002 do roku 2020 vydat na protipovodňová opatření celkem přes 25 miliard korun, s tím, že první (20022007) a druhá etapa (20072013) byly zaměřeny především na přímou ochranu ohrožených oblastí. Třetí etapa, která bude zahájena v roce 2014, se více zaměří na retenci vody v krajině.

Návrh reformy zemědělské politiky Evropské unie představila Evropská komise loni v říjnu, české zemědělce ani představitele státu příliš nenadchla. Podle české vlády některá opatření v návrhu budoucí Společné zemědělské politiky EU jdou proti snahám, aby byla zemědělská politika spravedlivější, průhlednější a méně byrokratická.

Video Telefonát Miloše Minaříka o závěrech brífinku obou ministrů
video

Telefonát Miloše Minaříka o závěrech brífinku obou ministrů