Přechod z invalidního do starobního důchodu? Spěchat není třeba

Praha – I lidé, kteří dlouhá léta pobírali invalidní důchod, mají nárok na důchod starobní. Přechod z invalidního do starobního důchodu má ovšem jistá specifika a zvláštní podmínky, která mohou lidem pěkně zamotat hlavu. Jenže právě na splnění některých podmínek závisí to, jak velkou částku bude invalida ve starobní penzi pobírat. Odborníci navíc radí: S přechodem do starobního důchodu není nutné vždy spěchat.

Základní pravidlo zní, že jediná možnost, kdy převést invalidní důchod ve starobní automaticky bez přičinění konkrétního člověka a podání žádosti, je dosažení věkové hranice 65 let. Do té doby je potenciálnímu žadateli otevřeno širší manévrovací pole, které v zásadě může přinést jen zisky, nikoli ztráty. Není žádný jiný automatický přechod do starobního důchodu – to platí pro ženy i pro muže, proto nelze vypočítávat, že na starobní důchod mi začíná nárok dne XY a myslet si, že bez mého přičinění k přepočtu dojde.

Jinými slovy, pokud máte nárok na přiznání řádného starobního důchodu, je zcela na zvážení, zda o něj požádáte, nebo nikoli (žádost se podává na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušné místu bydliště). Doporučení zní: pokud máte nárok na přiznání starobního důchodu, pak o výpočet určitě požádejte. Nemusíte se bát, pokud bude invalidní důchod vyšší než přiznaný starobní, budete nadále pobírat vyšší variantu invalidního důchodu. V 65 letech pak starobní důchod budete dostávat ve výši předchozího invalidního.

Žádost o přepočet si můžete podat i dříve. Jednalo by se pak o žádost o předčasný důchod, ten je trvale snížený. Abyste však žádost mohli podat, musíte splňovat podmínky pro jeho přiznání, tj. zejména je splněna zákonná doba pojištění nutná pro přiznání řádného starobního důchodu (pozor: doba pobírání částečného invalidního důchodu se nepovažuje za dobu pojištění pro starobní důchod!).

Kdy uvažovat o dřívějším přechodu na starobní penzi?

O předčasném odchodu do důchodu můžete uvažovat tehdy, když jste při pobírání invalidního důchodu pracovali, měli velmi solidní, nadstandardní příjmy a nyní jste práci ztratili a jste před rozhodnutím, zda zůstat na úřadu práce, rekvalifikovat se například a dále se pokoušet práci nalézt. Zde závisí na individuálních podmínkách. Pokud jste přesvědčeni, že práci můžete ještě získat (např. díky vysoké kvalifikaci), určitě se o to pokuste, rekvalifikujte se – další příjem zvýší výši budoucího klasického starobního důchodu.

Může nastat i tato situace – člověk přejde z invalidního důchodu do starobního důchodu a bude nadále pracovat. Otázka zní, jak to bude s jeho odvody ze mzdy/platu? V tomto případě samozřejmě přecházíte z podmínek invalidního důchodu do podmínek starobního důchodu a týká se to samozřejmě i režimu odvodu z příjmů a odkazujeme na jeden z minulých článků o souběhu starobního důchodu s výdělečnou činností.

Průkaz ZTP a přechod do starobního důchodu

Nyní několik upřesňujících informací. Je možné setkat se s dotazem: Jak je to s průkazem ZTP (osoba se zvlášť těžkým zdravotním postižením) po přechodu do klasického starobního důchodu? V této souvislosti je nutno jasně říci, že pobírání invalidního důchodu není žádnou podmínkou pro obdržení průkazu ZTP - nárok na průkaz se odvozuje od stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Podmínky získání ZTP se tedy s přechodem z invalidního důchodu do starobního nezmění.