Látka na zlepšení výnosů plodin přinesla vědcům patent z USA

Olomouc - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzity Palackého v Olomouci získalo americký patent na nově objevenou sloučeninu, jež má zlepšit výnosy zemědělských plodin. Sloučenina Incyde patří do skupiny cytokininů, které jsou deriváty rostlinných hormonů. Nadnárodní agrochemická společnost ji nyní testuje na užitkových rostlinách. Olomoučtí vědci na nové sloučenině spolupracovali i s kolegy z Berlína.

Zdroj: ISIFA/Getty Images Autor: Oli Scarff

Udělený patent chrání přípravu nových látek v laboratoři i v průmyslové výrobě. Sloučeninu nyní testuje ve vlastních polních podmínkách nadnárodní firma, která má s univerzitou uzavřenou roční opční smlouvu. Jméno výrobce hnojiv pro řepku, obilí nebo kukuřici je ale součástí obchodního tajemství. „Pokud by měli na základě svého ověření zájem o licenci, znamenalo by to pro olomouckou univerzitu velký, zejména finanční přínos i posílení prestiže v agrochemickém výzkumu a vývoji,“ vysvětlila vedoucí oddělení transferu výsledků vědy a výzkumu centra Lucie Szüčová. Zájem o patent už podle ní projevilo i několik dalších firem. 

Vědci na revolučním objevu pracovali od roku 2004

Cytokininy se v rostlinách vytvářejí přirozeně a podporují jejich růst a vývoj. Zvýšení jejich hladiny je jednou z cest, jak ovlivnit růst plodin. Olomoučtí vědci se k tomuto cíli dostali využitím mechanismu, kterým je hladina cytokininů řízena. „Cytokininy v rostlinných pletivech odbourává speciální enzym. Nám se podařilo připravit sloučeninu, která činnost tohoto enzymu blokuje. Cytokininy tak nejsou odbourávány, a protože se zároveň stále tvoří nové, jejich koncentrace stoupá. Tím se zvyšuje například výnos rostlin nebo jejich odolnost proti škůdcům,“ uvedl jeden z hlavních členů výzkumného týmu Lukáš Spíchal.

Centrum regionu Haná má na svém kontě více než 40 patentů, které výzkumníci získali v tuzemsku, USA, Evropě, Austrálii a dalších částech světa. Týkají se převážně derivátů cytokininů a jsou podávány na jejich farmaceutické, biotechnologické, agrochemické nebo kosmetické použití a výrobu. Zejména v oblasti léčby rakoviny drží oddělení růstových regulátorů řadu významných patentů.