Reklama na sázkové hry má dostat méně prostoru

Brno - V Brně se dnes koná odborná konference o vlivu sázkových her na českou společnost. Bude se zde řešit třeba vztah mezi sázkovými hrami a kriminalitou, jak efektivně loterie regulovat, nebo jak sázkové hry danit. Podle sekretáře Unie herního průmyslu ČR Andreje Čírtka je provozování sázkových her byznys. Musí ale prý fungovat tak, aby z něj měl stát nějaký příjem, ale také aby sociální dopady byly minimální a hrál pouze ten, kdo si to může dovolit. Tedy dospělý zodpovědný člověk, pro kterého je to určitým druhem zábavy, doplnil.

Andrej Čírtek, sekretář Unie herního průmyslu ČR:

„Rizika kriminality u sázkových her jsou podobná jako u jiných druhů podnikání, které souvisejí s pohostinstvím probíhajícím v nočních hodinách. U každého rizika je systém preventivních opatření, která se dají použít. Co se týče rušení nočního klidu a veřejného pořádku, k tomu poslouží systém, kdy po určité hodiny je vstup do provozovny pouze individuální na zvonek. Velkou prevencí je kamerový systém se záznamem. Co se týká prevence závislosti na sázkových hrách, tam je důležité, aby provozovny nebyly příliš viditelné a neměly příliš agresivní venkovní reklamu s hazardními symboly.“


Podle výkonného ředitele a pracovníka ve výzkumu Českého institutu pro výzkum závislostí Petra Verosty se s provozováním sázkových her pojí řada sociálně patologických jevů i související kriminalita. „Největší dopady proto spatřujeme v aspektu patologického hráčství, dopadu na rodinu, zaměstnanost, volnočasové aktivity jedinců a související kriminalitu. Ta je vnímána z hlediska tří typů – kriminalita patologických hráčů, kriminalita v souvislosti s provozováním sázkových her a kriminalita provozovatelů sázkových her v souvislosti s jejich podnikáním,“ vysvětlil.

„Provozovatelé v řadě měst podle našich analýz uzavírají s obcemi jakási memoranda, ve kterých skutečně dochází k odstraňování reklam na vnějších štítech budov, vybavení provozoven kamerovým systémem a dalším opatřením,“ řekl Verosta. Podle něj došlo ve vybraném městě v Česku, na základě jejich případové studie, k významnému snížení kriminality. „V ostatních věcech je ale ještě velký deficit v informovanosti hráčů ohledně zodpovědného hraní. Hráči by si měli mít možnost kdykoli provést jakýsi jednoduchý test, zda už mají problém s hrou. V provozovnách je také nutné umístit informaci na odbornou pomoc,“ dodal Verosta.